Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    saned - SANE síťový démon

OSNOVA

    saned [-d [n]]

POPIS

    saned je SANE (Scanner Access Now Easy - Jednoduchý přistup ke skeneru) démon, který
    umožňuje vzdáleným klientům přístup k zařízení pro získání obrázků dostupných na lokálním
    počítači.

VOLBY

    Příznak -d způsobí spuštění saned spuštěn v ladícím režimu (opak k režimu inetd(8) ). V
    tomto módu, saned čeká na příchozí spojení. Pokud je přeložen s podporou pro ladění, je
    možné zadat číslo, které vyjadřuje množství vypisovaných informací. Čím je číslo větší,
    tím více informací je vypisováno. Použijeme-li např. -d128, budou vypisovány všechny
    ladící informace.

NASTAVENÍ

    Zaprvé a především: prosím neinstalujte saned jako setuid root bez patřičného důvodu.
    Zejména pokud je linkován dynamicky, protože je zde potenciální  riziko  využití
    bezpečnostních chyb.

    Soubor saned.conf obsahuje seznam jmen počítačů, které mohou používat místní SANE
    zařízení. Prázdné řádky a řádky začínající křížkem (#) jsou ignorovány. Obsahuje-li řádek
    samotný znak ``+'', je umožněn přístup k místnímu zařízení z jakéhokoli počítače. Tuto
    volbu byste měli používat jen v případě, že víte, co děláte. Následuje  ukázka
    konfiguračního souboru:

       scan-client.somedomain.firm
       # toto je komentář
       localhost

    Velikost písmen nemá význam, takže Ahost.COM je identické s ahost.com.

    Pro správnou funkci saned je potřeba přidat následující řádek do souboru /etc/inetd.conf:

       sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/saned saned

    Pokud používáte v systému tcpd(8) lze pomocí něho kontrolovat přístup k SANED tak, že do
    konfiguračního souboru saned.conf vložíte znak ``+'' a v souboru /etc/inetd.conf použijete
    řádek:

       sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/tcpd saned

    Poznámka k oběma příkladům: předpokládáme, že v systému je uživatel saned a skupina saned.
    Pokud použijete nastavení podle tohoto příkladu, je potřeba nastavit přístupová práva k
    zařízení scanneru tak, aby uživatel nebo skupina saned s ním mohli pracovat (tj. čtení i
    zápis).

    Nakonec je potřeba přidat do souboru /etc/services následující řádek:

       sane 6566/tcp # SANE síťový skener démon

    Port číslo 6566 nebude k SANE protokolu v budoucnosti oficiálně přidělen, a proto se může
    změnit.

SOUBORY

    /etc/hosts.equiv
       Počítače vyjmenované v tomto souboru mají přístup ke všem lokálním zařízením.
       Pozor: tato metoda představuje bezpečnostní riziko a a  její  použití  se
       nedoporučuje.

    /etc/sane.d/saned.conf
       Obsahuje seznamu počítačů s povolením k přístupu do místních SANE zařízení (viz
       popis SANE_CONFIG_DIR).

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    SANE_CONFIG_DIR
       Tato proměnná udává seznam adresářů, které mohou obsahovat konfigurační soubory. V
       UNIXu jsou adresáře oddělovány dvojtečkou (`:'), v OS/2, jsou adresáře oddělovány
       středníkem (`;'). Jestliže tato proměnná není nastavena, konfigurační soubor je
       hledán ve dvou implicitních adresářích: nejprve v aktuálním adresáři (".") a pak v
       adresáři /etc/sane.d. Jestliže je proměnná ukončena oddělovacím znakem, pak jsou
       implicitní adresáře prohledány po explicitně definovaných adresářích (tj. po
       adresářích obsažených v proměnné prostředí). Např. při nastavení SANE_CONFIG_DIR na
       hodnotu  "/tmp/config:"  budou  konfigurační  soubory  hledány  v adresářích
       "tmp/config", "." a "/etc/sane.d".

VIZ TAKÉ

    scanimage(1),  xscanimage(1),  xcam(1),  sane-dll(5),  sane-hp(5),  sane-mustek(5),
    sane-net(5), sane-pnm(5), sane-pint(5), sane-qcam(5), sane-umax(5)

AUTOR

    David Mosberger

PŘELOŽIL

    Ondřej Zvolský, do srozumitelné češtiny upravil Milan Keršláger.

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      2 Apr 1999                  saned(8)