Provided by: kde-l10n-da_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAVN

    kdesu - Kører et program med højere privilegier

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f file] [-i icon name] [-n] [-p priority] [-r] [-s] [-t] [-u user]
       [--nonewdcop] [{command [arg1] [arg2] [...]}]

    kdesu [KDE Generiske tilvalg] [Qt Generiske tilvalg]

BESKRIVELSE

    KDE su er en grafisk front for UNIX®-kommanoden su for K desktopmiljøet. Det tillader dig
    at køre et program som en anden bruger ved at angive kodeordet for denne bruger. KDE su
    er ikke et priviligeret program; det bruger systemets su.

    KDE su har yderligere en egenskab: du kan vælge at det skal huske kodeord for dig. Hvis du
    bruger dette, er du kun nødt til at indtaste kodeordet en gang for hver kommando.

    Dette program er beregnet til at blive startet fra kommandolinjen eller fra
    .desktop-filer.

TILVALG

    -c program
      Dette angiver programmet der skal køres som root. Det skal gives som et argument. Så
      hvis, for eksempel, du ønsker at starte en ny fulhåndtering, vil du skrive ved
      prompten: kdesu -c kfm -sw

    -d
      Vis fejlinformation.

    -f fil
      Dette tillader effektiv brug af KDE su i .desktop-filer. Det beder KDE su om at
      undersøge filen angivet ved file. Hvis denne fil er skrivbar for nuværende bruger, vil
      KDE su køre kommandoen som nuværende bruger. Hvis dette ikke er tilfældet vil den
      køres som brugeren bruger (som standard root).

      fil evalueres sådan her: hvis fil starter med et /, opfattes det som et absolut
      filnavn. Ellers opfattes det som navnet på en global indstillingsfil for KDE. For
      eksempel: For at indstille kdm, kunne du skrive kdesu -c kdmconfig -f kdmrc

    -i ikonnavn
      Angiv ikon at bruge i kodeordsdialogen. Du kan angive kun navnet, uden nogen
      filendelse.

    -n
      Husk ikke kodeordet. Dette deaktiverer husk kodeord afkrydsningsfeltet i
      kodeordsdialogen.

    -p prioritet
      Angiv prioritetsværdi. Prioriteten er et vilkårligt tal mellem 0 og 100, hvor 100
      betyder højeste prioritet, og 0 betyder mindste. Standardværdien er 50.

    -r
      Brug realtidsskemalægning

    -s
      Stop kdesu-dæmonen. Dette er dæmonen der cacher kodeord der lykkedes i baggrunden.
      Denne funktion kan også deaktiveres med -n når KDE su først køres.

    -t
      Aktivér terminaluddata. Dette deaktiverer det at huske kodeordet. Det er stort set til
      fejlsøgningsformål; hvis du ønsker at køre et program i konsoltilstand, kan du i
      stedet bruge su-kommandoen.

    -u bruger
      Selvom den almindeligste brug af KDE su er at køre et kommando som
      systemadministrator, kan du angive et hvilket som helst brugernavn og passende
      kodeord.

SE OGSÅ

    su(1)

    Mere detaljeret brugerdokumentation er tilgængelig fra help:/kdesu (skriv enten denne URL
    i Konqueror, eller kør khelpcenter help:/kdesu).

EKSEMPLER

    Kør kfmclient som brugeren jim, og vis Konqueror's ikon i kodeordsdialogen:

      kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

FORFATTERE

    KDE su er skrevet af Geert Jansen jansen@kde.org og Pietro Iglio iglio@fub.it.

FORFATTER

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Forfatter.