Provided by: xfce4-terminal_0.4.8-1ubuntu1_amd64 bug

NAME

    Terminal - En terminalemulator til X

INDHOLDSFORTEGENELSE

    Terminal [TILVALG...]

BESKRIVELSE

    Terminal er en terminalemulator til X, ofte kaldet terminal eller skal. Den tilbyder
    funktioner tilsvarende den gammeldags tekstskærm på dit skrivebord, men kan sagtens dele
    skærmen med andre grafiske programmer. Windowsbrugere er måske allerede bekendt med
    programmet MS-DOS-kommandoprompt, som tilbyder en DOS-kommandolinje under Windows, dog
    skal det siges at CLI under UNIX tilbyder langt større funktionalitet og brugervenlighed
    end DOS gør.

    Terminal emulerer xterm-programmet, udviklet af X Consortium. Til gengæld emulerer
    xterm-programmet terminalen DEC VT102 og understøtter også escape-sekvenserne fra DEC
    VT220'eren. En escape-sekvens er en serie af tegn der starter med Esc-tegnet. Terminal
    accepterer alle de escape-sekvenser som terminalerne VT102 og VT220 bruger som funktioner,
    så som placering af markøren og rydning af skærmen.

INDSTILLINGER

  Indstillingsoversigt
    Her er en oversigt over alle tilvalg, grupperet efter type. Forklaringer findes i de
    følgende sektioner.

    Generelle indstillinger
      -h, --help; -V, --version; --disable-server; --default-display=skærm;
      --default-working-directory=mappe

    Vindues- eller fanebladsadskillere
      --tab; --window

    Fanebladsindstillinger
      -x, --execute; -e, --command=command; --working-directory=mappe; -T, --title=title;
      -H, --hold

    Indstillinger til vindue
      --display=skærm; --geometry=geometri; --role=rolle; --startup-id=streng; -I,
      --icon=ikon; --fullscreen; --maximize; --show-menubar, --hide-menubar; --show-borders,
      --hide-borders; --show-toolbars, --hide-toolbars

  Generelle indstillinger
    -h, --help
      Viser de forskellige kommandolinjetilvalg understøttet af Terminal og afslutter

    -V, --version
      Viser versionsinformation og afslutter

    --disable-server
      Registrér ikke med D-BUS-sessionsbeskedbussen

    --default-display=skærm
      Brug som standard X-skærm.

    --default-working-directory=mappe
      Indstil directory som standardarbejdsmappen for terminalen

  Vindues- eller fanebladsadskillere
    --tab
      Åbn et nyt faneblad i det sidst specificerede vindue. Mere end ét af disse tilvalg kan
      bruges.

    --window
      Åbn et nyt vindue der indeholder ét faneblad. Mere end ét af disse tilvalg kan bruges.

  Fanebladsindstillinger
    -x, --execute
      Udfør resten af kommandolinjen inden i terminalen

    -e, --command=command
      Udfør kommando inde i terminalen

    --working-directory=mappe
      Indstil mappe som arbejdsmappen for terminalen

    -T, --title=title
      Indstil titel som indledende vinduestitel i terminalen

    -H, --hold
      Gør at terminalen holdes åben efter at den underliggende kommando er udført

  Indstillinger til vindue
    --display=skærm
      X-skærm som bruges til det sidst definerede vindue.

    --geometry=geometri
      Indstil geometrien af det sidst specificerede vindue til geometry. Læs X(7) for flere
      detaljer om hvordan man skal angive vinduesgeometri.

    --role=rolle
      Indstil vinduets rolle af det sidst specificerede vindue til role. Gælder kun for et
      vindue og kan angives én gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen. Det er
      mest anvendt til sessionshåndtering inden i Terminal.

    --startup-id=streng
      Angiv id'et for opstartsnotifikation for det sidste specificerede vindue. Brugt
      internt til at videresende opstartsnotifikation-id'et, ved brug af D-BUS-tjenesten.

    -I, --icon=ikon
      Indstil terminalens ikon som et ikon- eller filnavn.

    --fullscreen
      Indstil det sidst specificerede vindue, til fuldskærmstilstand; det gælder kun for et
      vindue; kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --maximize
      Indstil det sidst specificerede vindue, til maksimeret tilstand; det gælder kun for et
      vindue; kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --show-menubar
      Slå menulinjen til for det sidst specificerede vindue.. Det kan specificeres en gang
      for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --hide-menubar
      Slå menulinjen til for det sidst angivne vindue.. Det kan angives én gang for hvert
      vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --show-borders
      Slå vinduesdekorationer til, for det sidst specificerede vindue. Gælder kun for et
      vindue. Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --hide-borders
      Slå vinduesdekorationer fra, for det sidst specificerede vindue. Gælder kun for et
      vindue. Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --show-toolbars
      Slå værktøjslinjer til , for det sidst specificerede vindue. Gælder kun for et vindue.
      Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

    --hide-toolbars
      Slå værktøjslinjer fra, for det sidst specificerede vindue. Gælder kun for et vindue.
      Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

EKSEMPLER

    Terminal --geometry 80x40 --command mutt --tab --command mc
      Åbner et nyt terminalvindue med geometri 80 kollonner og 40 rækker og to faneblade ,
      Hvor det første faneblad kører mutt og det andet faneblad kører mc.

MILJø

    Terminal anvender specifikationen Basedir, som defineret på Freedesktop.org[1], til at
    lokalisere dets data- og indstillingsfiler. Dette betyder, at filplaceringer vil være
    specificerede som en relativ sti til mapperne; beskrevet i specifikationen.

    ${XDG_CONFIG_HOME}
      Den første basale mappe til at lede efter indstillingsfiler. Som standard er denne
      indstillet til ~/.config/.

    ${XDG_CONFIG_DIRS}
      En kolonsepareret liste af basismapper der indeholder indstillingsdata. Som standard
      vil programmet lede i ${sysconfdir}/xdg/. Værdien på ${sysconfdir}, afhænger hvordan
      programmet blev bygget og vil ofte være /etc/ for binære pakker.

    ${XDG_DATA_HOME}
      Roden for alle brugerspecikke datafiler. Som standard er denne indstillet til
      ~/.local/share/.

    ${XDG_DATA_DIRS}
      En række indstillingssortereret basismapper, relativ til hvilke datafiler der skal
      søges efter, udover basismappen ${XDG_DATA_DIRS}. Mapper skal separeres med en kolon.

FILER

    ${XDG_CONFIG_DIRS}/Terminal/terminalrc
      Dette er placeringen af indstillingsfilerne, der inkluderer de indstillinger, der
      styrer udseendet og fornemmelsen i Terminal.

    ${XDG_DATA_DIRS}/Terminal/Terminal-toolbars.ui
      Denne fil inkluderer beskrivelsen af brugergrænsefladen for værktøjslinjerne. Hvis du
      tilpasser værktøjslinjerne ved at bruge den grafiske værktøjslinjeeditor, vil Terminal
      gemme det nye værktøjslinjelayout i ${XDG_DATA_HOME}/Terminal/Terminal-toolbars.ui.

LæS OGSå

    bash(1), X(7)

AUTHORS

    Nick Schermer <nick@xfce.org>
      Udvikler

    Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
    Softwareudvikler, os-cillation, Systemudvikling,
      Udvikler

NOTES

    1. Freedesktop.org
      http://freedesktop.org/