Provided by: manpages-es-extra_0.8a-17_all bug

NOMBRE

    fixpsditps - filtro que arregla documentos generados por el programa
    psdit de Transcript para que las PSUtils funcionen

SINOPSIS

    fixpsditps < psdit.ps > Fixed.ps

DESCRIPCIÓN

    Fixpsditps es un filtro perl que "arregla" el PostScript generado por
    el programa psdit de Transcript para que funcione correctamente con el
    paquete psutils de Angus Duggan.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

VÉASE TAMBIÉN

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1),  fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1), fixfmps(1),
    fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1),  fixtpps(1),  fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

MARCAS REGISTRADAS

    PostScript es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.

            PSUtils Release 1 Patchlevel 17     FIXPSDITPS(1)