Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    ark - KDE arhiveerimistööriist

SüNOPSIS

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f sufiks] [-p] [-t fail] [-d] [-o kataloog]
      [KDE üldised valikud] [Qt(TM) üldised valikud]

KIRJELDUS

    Ark on rakendus paljudes vormingutes arhiivifailide haldamiseks KDE
    töökeskkonnas. Arhiive saab vaadata, lahti pakkida, luua ja muuta otse
    Arkis. Rakendus tuleb toime paljude vormingutega: tar, gzip, bzip2,
    zip, rar (nende jaoks peavad siiski olema paigaldatud vastavad
    käsureaprogrammid).

TööREžIIMID

    Arki võib kasutada kas iseseisva graafilise kasutajaliidesega
    rakendusena või ka käsureaprogrammina teatavate konkreetsete ülesannete
    sooritamiseks.

    Kui Ark käivitatakse ilma võtmeta -b (--batch) või -c (--add),
    käivitatakse see tavalise graafilise kasutajaliidesega rakendusena.

    Võtme -b (--batch) korral võib Arki kasutada ühe või mitme faili sisu
    lahtipakkimiseks otse käsureal, ilma graafilist rakendust käivitamata.

    Võtme -c (--add) korral palub Ark määrata failid, mis lisatakse uuele
    või olemasolevale arhiivile.

VõTMED

    -d, --dialog
      Dialoogi avamine hulgi- või lisamistoimingu valikute määramiseks.

    -o, --destination kataloog
      Lahtipakkimiskataloogiks määratakse kataloog. Kui seda ei anta,
      kasutatakse aktiivset asukohta.

  Failide lisamise valikud
    -c, --add
      Küsitakse arhiivi nime ja lisatakse sellele määratud failid.
      Lõpetamisel väljutakse.

    -t, --add-to failinimi
      Määratud failide lisamine failile failinimi. Arhiivi loomine, kui
      seda veel pole. Lõpetamisel väljutakse.

    -p, --changetofirstpath
      Aktiivse kataloogi muutmine esimeseks kirjeks ja kõigi teiste
      kirjete lisamine suhtelisena selle suhtes.

    -f, --autofilename sufiks
      Failinime automaatne valimine koos valitud sufiksiga (nt rar,
      tar.gz, zip või mõni muu toetatud tüüp).

  Hulgilahtipakkimise valikud
    b, --batch
      Tavalise dialoogi asemel hulgipakkimise liidese kasutamine. See
      võetakse tarvitusele, kui määratud on üle ühe URL-i.

    -e, --autodestination
      Sihtkoha argumendiks määratakse esimese antud faili asukoht.

    -a, --autosubfolder
      Arhiivide sisu loetakse ja kui leitakse, et see ei ole ühe
      kataloogi arhiiv, luuakse arhiivi nimega alamkataloog.

NäITED

    ark --batch arhiiv.tar.bz2
      Pakib faili arhiiv.tar.bz2 lahti aktiivsesse kataloogi ilma
      graafilist rakendust avamata.

    ark -b -d arhiiv.tar.bz2 arhiiv2.zip
      Näitab kõigepealt lahtipakkimisvalikuid ja seejärel pakib nii faili
      arhiiv.tar.bz2 kui ka faili arhiiv2.zip lahti dialoogis valitud
      kataloogi.

    ark --add-to minu-arhiiv.zip foto1.jpg tekst.txt
      Loob faili minu-arhiiv.zip, kui seda veel pole, ning lisab sellesse
      failid foto1.jpg ja tekst.txt.

AUTORID

    Arki hooldajad on praegu Harald Hvaal haraldhv@stud.ntnu.no ja Raphael
    Kubo da Costa kubito@gmail.com.

    Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Watts lauri@kde.org 2005.
    aastal KDE 3.4 jaoks ning uuendas viimati 2009. aastal Raphael Kubo da
    Costa kubito@gmail.com.

AUTHORS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

    Raphael Kubo da Costa <kubito@gmail.com>
      Author.