Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    cheatmake - Kasu make libavariant teatud failide ehitamatajatmiseks

S"uNOPSIS

    cheatmake [hidechangefail] [show] [whyfail]

KIRJELDUS

    cheatmake aitab saasta aega umberkompileerimisel. See petab ara kasu
    make ja laseb sel vahele jatta failid, mis ei ole mingeid erilisi
    muutusi ule elanud. Seda saab kasutada naiteks siis, kui muudad failis
    kommentaari, aga mitte tegelikku koodi.

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

V~oTMED

    hidechange fail
      Peidab tosiasja, et faili on muudetud, maarates selle ajatempli
      varsemaks. Kasuta seda voimalust aarmise ettevaatusega!

    show
      Naitab failide nimekirja, mida make peab umber ehitama.

    why fail
      Selgitab, miks make peab faili umber ehitama.

KESKKOND

    Kui lahtekataloog on ehituskataloogist erinev, tuleb maarata uks (aga
    mitte molemad) jargnevatest muutujatest. Kui ehituskataloog on lihtsalt
    lahtekataloogi alamkataloog, tuleks kasutada lihtsamat muutujat
    OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Osutab, et ehituskataloog on lahtekataloogi maaratud alamkataloog.
      Kui naiteks lahtekataloog on kdesdk ja ehituskataloog
      kdesdk/obj-i386-linux, tuleb OBJ_SUBDIR vaartuseks maarata
      obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      sed-avaldis, millega teisendatakse lahtekataloog ehituskataloogiks.
      Kui naiteks lahtekataloog on kdesdk/obj-i386-linux, tuleb
      OBJ_REPLACEMENT vaartuseks maarata s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VAATA KA

    make(1)

AUTORID

    cheatmake'i kirjutas David Faure faure@kde.org. Kaesoleva
    manuaalilehekulje kirjutas Ben Burton bab@debian.org Debiani
    GNU/Linux(R) susteemi tarbeks (kuid seda voivad kasutada ka muud
    susteemid).

[FIXME: source]         8. marts 2003          CHEATMAKE(1)