Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    cheatmake - Käsu make libavariant teatud failide ehitamatajätmiseks

SüNOPSIS

    cheatmake [hidechangefail] [show] [whyfail]

KIRJELDUS

    cheatmake aitab säästa aega ümberkompileerimisel. See petab ära käsu
    make ja laseb sel vahele jätta failid, mis ei ole mingeid erilisi
    muutusi üle elanud. Seda saab kasutada näiteks siis, kui muudad failis
    kommentaari, aga mitte tegelikku koodi.

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

VõTMED

    hidechange fail
      Peidab tõsiasja, et faili on muudetud, määrates selle ajatempli
      varsemaks. Kasuta seda võimalust äärmise ettevaatusega!

    show
      Näitab failide nimekirja, mida make peab ümber ehitama.

    why fail
      Selgitab, miks make peab faili ümber ehitama.

KESKKOND

    Kui lähtekataloog on ehituskataloogist erinev, tuleb määrata üks (aga
    mitte mõlemad) järgnevatest muutujatest. Kui ehituskataloog on lihtsalt
    lähtekataloogi alamkataloog, tuleks kasutada lihtsamat muutujat
    OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Osutab, et ehituskataloog on lähtekataloogi määratud alamkataloog.
      Kui näiteks lähtekataloog on kdesdk ja ehituskataloog
      kdesdk/obj-i386-linux, tuleb OBJ_SUBDIR väärtuseks määrata
      obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      sed-avaldis, millega teisendatakse lähtekataloog ehituskataloogiks.
      Kui näiteks lähtekataloog on kdesdk/obj-i386-linux, tuleb
      OBJ_REPLACEMENT väärtuseks määrata s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VAATA KA

    make(1)

AUTORID

    cheatmake'i kirjutas David Faure faure@kde.org. Käesoleva
    manuaalilehekülje kirjutas Ben Burton bab@debian.org Debiani GNU/Linux®
    süsteemi tarbeks (kuid seda võivad kasutada ka muud süsteemid).

[FIXME: source]         8. märts 2003          CHEATMAKE(1)