Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    cheatmake - Käsu make libavariant teatud failide ehitamatajätmiseks

SüNOPSIS

    cheatmake [hidechangefail] [show] [whyfail]

KIRJELDUS

    cheatmake aitab säästa aega ümberkompileerimisel. See petab ära käsu make ja laseb sel
    vahele jätta failid, mis ei ole mingeid erilisi muutusi üle elanud. Seda saab kasutada
    näiteks siis, kui muudad failis kommentaari, aga mitte tegelikku koodi.

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

VõTMED

    hidechange fail
      Peidab tõsiasja, et faili on muudetud, määrates selle ajatempli varsemaks. Kasuta seda
      võimalust äärmise ettevaatusega!

    show
      Näitab failide nimekirja, mida make peab ümber ehitama.

    why fail
      Selgitab, miks make peab faili ümber ehitama.

KESKKOND

    Kui lähtekataloog on ehituskataloogist erinev, tuleb määrata üks (aga mitte mõlemad)
    järgnevatest muutujatest. Kui ehituskataloog on lihtsalt lähtekataloogi alamkataloog,
    tuleks kasutada lihtsamat muutujat OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Osutab, et ehituskataloog on lähtekataloogi määratud alamkataloog. Kui näiteks
      lähtekataloog on kdesdk ja ehituskataloog kdesdk/obj-i386-linux, tuleb OBJ_SUBDIR
      väärtuseks määrata obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      sed-avaldis, millega teisendatakse lähtekataloog ehituskataloogiks. Kui näiteks
      lähtekataloog on kdesdk/obj-i386-linux, tuleb OBJ_REPLACEMENT väärtuseks määrata
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VAATA KA

    make(1)

AUTORID

    cheatmake'i kirjutas David Faure faure@kde.org. Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Ben
    Burton bab@debian.org Debiani GNU/Linux® süsteemi tarbeks (kuid seda võivad kasutada ka
    muud süsteemid).

[FIXME: source]              8. märts 2003               CHEATMAKE(1)