Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    fixincludes - Vähendab #include'ide arvu KDE lähtekoodifailides

SüNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fail] [--help]

KIRJELDUS

    fixincludes üritab vähendada #include'ide arvu C++-lähtekoodifailides. Suur osa töötlusest
    on spetsiifiline KDE lähtekoodile ega pruugi seetõttu anda häid tulemusi KDE-väliste
    rakenduste lähtekoodi puhul.

    fixincludes'i puhul on teada järgmised probleemid:

    ·  Päiste kaasamine, mida enam ei toetata, aga mis on olemas ühilduvuse huvides vanemate
      Qt/KDE versioonidega;

    ·  Sama faili kaasamine mitu korda.

    Olemas on ka eksperimentaalne režiim, mille korral üritatakse eemaldada üks #include teise
    järel (väga väheste eranditega) ning selgitada, kas lähtekoodi on siiski võimalik
    kompileerida. Pane tähele, et eksperimentaalse režiimi korral muudetakse lähtekoodi.

    Vaikimisi lähtekoodi ei muudeta, vaid tuvastatud probleemid kirjutatakse lihtsalt
    standardväljundisse.

    Uuritavate C++-lähtekoodifailide nimekiri tuleb anda käsureal. Kui faile ei määrata,
    uuritakse läbi kõik C++-lähtekoodifailid antud kataloogis ja selle alamkataloogides (välja
    arvatud kataloogid, mille Makefile.am sisaldab võtit -UQT_NO_COMPAT või -UKDE_NO_COMPAT)

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

VõTMED

    -v, --verbose
      Selgitav režiim. Standardväljundisse kirjutatakse rohkem silumisväljundit.

    -e, --experimental
      Eksperimentaalne režiim, mida kirjeldati põhjalikumalt eespool. Pane tähele, et see
      võti eeldab võtit --modify.

    -m, --modify
      Lisaks teadete kirjutamisele standardväljundisse muudab ka reaalselt algset lähtekoodi
      leitud probleemide parandamiseks.

AUTORID

    fixincludes'i kirjutas Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]              7. aprill 2003              FIXINCLUDES(1)