Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    fixincludes - Vähendab #include'ide arvu KDE lähtekoodifailides

SüNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fail]
          [--help]

KIRJELDUS

    fixincludes üritab vähendada #include'ide arvu C++-lähtekoodifailides.
    Suur osa töötlusest on spetsiifiline KDE lähtekoodile ega pruugi
    seetõttu anda häid tulemusi KDE-väliste rakenduste lähtekoodi puhul.

    fixincludes'i puhul on teada järgmised probleemid:

    ·  Päiste kaasamine, mida enam ei toetata, aga mis on olemas
      ühilduvuse huvides vanemate Qt/KDE versioonidega;

    ·  Sama faili kaasamine mitu korda.

    Olemas on ka eksperimentaalne režiim, mille korral üritatakse eemaldada
    üks #include teise järel (väga väheste eranditega) ning selgitada, kas
    lähtekoodi on siiski võimalik kompileerida. Pane tähele, et
    eksperimentaalse režiimi korral muudetakse lähtekoodi.

    Vaikimisi lähtekoodi ei muudeta, vaid tuvastatud probleemid
    kirjutatakse lihtsalt standardväljundisse.

    Uuritavate C++-lähtekoodifailide nimekiri tuleb anda käsureal. Kui
    faile ei määrata, uuritakse läbi kõik C++-lähtekoodifailid antud
    kataloogis ja selle alamkataloogides (välja arvatud kataloogid, mille
    Makefile.am sisaldab võtit -UQT_NO_COMPAT või -UKDE_NO_COMPAT)

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

VõTMED

    -v, --verbose
      Selgitav režiim. Standardväljundisse kirjutatakse rohkem
      silumisväljundit.

    -e, --experimental
      Eksperimentaalne režiim, mida kirjeldati põhjalikumalt eespool.
      Pane tähele, et see võti eeldab võtit --modify.

    -m, --modify
      Lisaks teadete kirjutamisele standardväljundisse muudab ka
      reaalselt algset lähtekoodi leitud probleemide parandamiseks.

AUTORID

    fixincludes'i kirjutas Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7. aprill 2003         FIXINCLUDES(1)