Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kabcclient - KDE aadressiraamatu käsureaklient

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave]
         [-ic koodek] [-if vorming] [-if-opts vorminguvtmed]
         [-oc koodek] [-of vorming] [-of-opts vorminguvtmed]
         [input-data]

KIRJELDUS

    kabcclient võimaldab KDE aadressiraamatu kasutamist käsureal, näiteks
    shelliskriptides. See toetab sisendit standardsisendist või täiendavate
    käsureaargumentide vahendusel. Väljund kirjutatakse alati
    standardväljundisse.

VõTMED

    Treiimid

      -A, --add
        Lisab aadressiraamatusse uue kontakti kirje

      -R, --remove
        Eemaldab aadressiraamatust olemasoleva kontakti kirje

      -M, --merge
        Ühendab sisendandmed aadressiraamatus olemasoleva kontakti
        kirjega. Nii saab olemasolevale teabele lisada mis tahes uut
        teavet

      -S, --search
        Otsib aadressiraamatust sobivaid kontakti kirjeid

      -L, --list
        Näitab kõiki aadressiraamatu kontakti kirjeid

    Sisendi vtmed

      -ic, --input-codec
        Edastab sisendteksti määratud tekstikodeeringus. Käsk -ic help
        annab lisateavet sisendi koodekite kohta. Vaikeväärtus on
        local, mille puhul kasutatakse aktiivset lokaati (locale(5))

      -if, --input-format
        Analüüsib sisendteksti määratud vormingu kohaselt. Saadaolevaid
        vorminguid näitab käsk -if help. Vaikeväärtus on search

      Sisendteksti lugemise asemel võib kabcclient näidata dialoogi, kus
      saab valida sisendi vormingut kasutavad kontaktid
        dialog

      -if-opts, --input-format-options
        Valitud sisendi vormingu lisavõtmed. Sõltuvalt vormingust
        võivad olla kohustuslikud või mitte. Täpsemat teavet annab käsk
        -if-opts help

    Vljundi vtmed

      -oc, --output-codec
        Edastab väljunditeksti määratud tekstikodeeringus. Käsk -oc
        help annab lisateavet sisendi koodekite kohta. Vaikeväärtus on
        local, mille puhul kasutatakse aktiivset lokaati (locale(5)).

      -of, --output-format
        Vormindab väljundteksti määratud vormingu kohaselt.
        Saadaolevaid vorminguid näitab käsk -of help. Vaikeväärtus on
        vcard

      -of-opts, --output-format-options
        Valitud väljundi vormingu lisavõtmed. Sõltuvalt vormingust
        võivad olla kohustuslikud või mitte. Täpsemat teavet annab käsk
        -of-opts help

    Lisavtmed

      --match-case
        Sisendteksti võrdlemisel kontakti kirjetega kasutatakse
        tõstutundlikku otsingut

      --nosave
        Teabe muutmise toimingud, näiteks -A, -R või -M, sooritatakse
        ainult mälus, muudatusi ei kirjutata aadressiraamatusse

DIAGNOSTIKA

    Nagu ikka, tähendab nullstaatusega lõpetamine edu. Sõltuvalt valitud
    töörežiimist tähendab mittenullstaatusega lõpetamine teatavat probleemi

    LISAMISEL

      1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Sobiva kontakti kirje loomine sisendteksti põhjal nurjus,
        näiteks kui andmed puudusid või kui sisend oli valitud
        sisendvormingu jaoks valesti vormindatud

      3
        Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda võib
        põhjustada näiteks mõni teine aadressiraamatu lukustanud
        rakendus.

    EEMALDAMISEL

      1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Programm ei suutnud eemaldada aadressiraamatust ühtegi kontakti
        kirjet. Seda võib põhjustada sisendteksti parsimise nurkumine,
        suutmatus leida aadressiraamatus sobivat kontakti kirjet või
        enam kui ühe sobiva kontakti kirje leidmine aadressiraamatus.
        Viimasel juhul kirjutatakse veateade standardveaväljundisse

      3
        Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda võib
        põhjustada näiteks mõni teine aadressiraamatu lukustanud
        rakendus.

    HENDAMISEL

      1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Programm ei suutnud sisendit ühendada ühegi aadressiraamatu
        kontakti kirjega. Seda võib põhjustada sisendteksti parsimise
        nurkumine, suutmatus leida aadressiraamatus sobivat kontakti
        kirjet või enam kui ühe sobiva kontakti kirje leidmine
        aadressiraamatus. Viimasel juhul kirjutatakse veateade
        standardveaväljundisse

      3
        Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda võib
        põhjustada näiteks mõni teine aadressiraamatu lukustanud
        rakendus.

      OTSIMISEL, 1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Programm ei leidnud aadressiraamatust ühtegi sobivat kontakti
        kirjet. Seda võib põhjustada sisendteksti parsimise nurjumine
        või suutmatus leida aadressiraamatust sobivat kontakti kirjet

NäITED

    Kontakti kirje otsimine, kus Joe esimeks nimes vi e-posti aadressis

      kabcclient -S Joe

    Sama, aga tstutundlikult

      kabcclient --match-case -S Joe

    Sama, aga sisendtekst loetakse standardsisendist

      echo "Joe" | kabcclient --match-case -S

    Uue kontakti kirje lisamine, kasutades vormindatud e-posti aadressi
    andmeid

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Sama, aga muudatuse tegeliku salvestamisega aadressiraamatusse

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Saadaolevate sisendvormingute nitamine

      kabcclient -if help

    Saadaolevate vljundvormingute nitamine

      kabcclient -of help

    Vljundvormingu 'email' saadaolevate vtmete nitamine

      kabcclient -of email -of-opts help

    Kigi kontaktide kigi e-posti aadresside nitamine, kus esineb
    'Marilyn'

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Kigi kontakti valimise dialoogis valitud kontaktide eemaldamine

      kabcclient --remove -if dialog

    Valitud kontaktide eksport VCard-faili (vaikimisi vljundvorming)

      kabcclient -S -if dialog > contacts.vcf

AUTOR

    Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Kevin Krammer
    <kevin.krammer@gmx.at>. Käesolevat dokumenti võib kopeerida, levitada
    ja/või muuta vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi versiooni 2 või
    uuema versiooni tingimustele, nagu need on avaldanud Free Software
    Foundation.

    Debiani süsteemides leiab GNU Üldise Avaliku Litsentsi täisteksti
    asukohas /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Autor