Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kbookmarkmerger - Programm mingi järjehoidjate komplekti ühendamiseks
    kasutaja järjehoidjatega.

SüNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt võtmed...] [KDE võtmed...] {directory}

KIRJELDUS

    kbookmarkmerger on programm mingi järjehoidjate komplekti ühendamiseks
    kasutaja järjehoidjatega. Kui kasutajal pole veel järjehoidjaid, siis
    luuakse talle uus järjehoidjate nimekiri ning sellesse lisatakse
    ühendamiseks mõeldud järjehoidjad. Operatsioonide käigus jätab
    kbookmarkmerger meelde, millised failid on juba varem ühendatud, mis
    tagab selle, et järjehoidjaid ei ühendata topelt. Kui KDE töötab ajal,
    mis käivitatakse kbookmarkmerger, antakse KDE järjehoidjate
    alamsüsteemile teada kõigist muudatustest kasutaja järjehoidjates, et
    neid kasutavad rakendused (st. Konqueror) saaks uuendused kohe
    tarvitusele võtta.

    Traditsiooniliselt kasutati selliste probleemide lahendamiseks uue
    kasutaja loomisel teatud hoolikalt valitud mall-kodukatalooge, mis
    pidid tagama ka uuele kasutajale standardse järjehoidjate valiku.
    Probleemiks oli aga see, et pärast uue kasutaja konto loomist ei saanud
    enam uusi järjehoidjaid levitada.

    Käesolev süsteem sobib väga hästi näiteks süsteemiadministraatoritele,
    kes tahavad teatud dokumendile (näiteks olulistele märkustele süsteemi
    kohta) viitava järjehoidja teha kättesaadavaks kõigile kasutajatele.
    See sobib hästi ka distributsioonide loojatele, kes saavad enda
    pakutavale tarkvarale osutavaid järjehoidjaid distributsiooniga kaasa
    panna, olles samas kindlad, et kbookmarkmerger hoolitseb paketi
    paigaldamisel nende ühendamise eest kasutaja järjehoidjate nimekirjaga.
    Nii saab näiteks tarkvara dokumentatsiooni muuta kohe pärast tarkvara
    paigaldamist kõigile hõlpsasti kättesaadavaks.

    Ainus parameeter, mida kbookmarkmerger vajab, on kataloogi nimi, kust
    otsida järjehoidjafaile. Ühendamisel ühendatakse kasutaja järjehoidjate
    nimekirja kõik antud kataloogist leitud järjehoidjafailid. Need peavad
    olema korrektsed XBEL-failid.

VAATA KA

    Konquerori käsiraamat[1]

NäITED

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Ühendab kõik kataloogis /usr/local/extra-bookmarks leiduvad
    järjehoidjafailid kasutaja joe järjehoidjate nimekirjaga.

STANDARDID

      XBEL spetsifikatsioon[2]

PIIRANGUD

    Selgitamisel, kas järjehoidjafail on juba ühendatud kasutaja
    järjehoidjate nimekirjaga või mitte, uurib kbookmarkmerger ainult
    järjehoidjafaili nime ega kontrolli mingil määral selle sisu. See
    tähendab, et kui ka juba kasutaja järjehoidjatega ühendatud
    järjehoidjafaili sisu on muutunud, ei ühendata seda siiski uuesti.

    Pane tähele, et kui kasutaja muudab ühendamisel lisandunud
    järjehoidjat, ei muuda see kuidagi algupärast järjehoidjafaili.

AUTOR

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

MäRKUSED

    1. Konquerori käsiraamat
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL spetsifikatsioon
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/