Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kde4-config - Näitab KDE paigalduse asukohti

SüNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path tp]
          [--userpath tp] [--install tp]

KIRJELDUS

    kde4-config on käsureaprogramm teabe hankimiseks KDE paigalduse või
    kasutaja asukohtade kohta.

    Selle programmiga saab kindlaks teha, kus asuvad sinu süsteemis KDE
    paigalduse erinevad osad.

VõTMED

    --expandvars
      ${prefix} ja ${exec_prefix} avamine väljundis

    --prefix
      KDE teekide kompileerimise prefiks

    --exec-prefix
      KDE teekide kompileerimise exec_prefix

    --libsuffix
      Kompileerimise teegi asukoha sufiks

    --localprefix
      Failide kirjutamiseks kasutatav $HOME prefiks

    --version
      KDE teekide kompileerimise versioonistring

    --types
      Kõigi saadaolevate KDE ressursitüüpide nimekirja näitamine

    --path tp
      Määratud tbi otsingutee

    --userpath tp
      Kasutaja otsingutee tüüpidele desktop|autostart|trash|document

    --install tp
      Ressursifailide paigaldamise prefiks

NäITED

    KDE paigalduse tippkataloogi näitamine:

    % kde4-config --prefix

    Kõigi ressursitüüpide nimekirja näitamine:

    % kde4-config --types

    Paigaldatud taustapildi asukoha näitamine:

    % kde4-config --path wallpaper

VAATA KA

    kdeoptions(7)

VEAD

    Pole ühtegi teada.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Author.