Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kde4-config - Naitab KDE paigalduse asukohti

S"uNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path t"u"up]
          [--userpath t"u"up] [--install t"u"up]

KIRJELDUS

    kde4-config on kasureaprogramm teabe hankimiseks KDE paigalduse voi
    kasutaja asukohtade kohta.

    Selle programmiga saab kindlaks teha, kus asuvad sinu susteemis KDE
    paigalduse erinevad osad.

V~oTMED

    --expandvars
      ${prefix} ja ${exec_prefix} avamine valjundis

    --prefix
      KDE teekide kompileerimise prefiks

    --exec-prefix
      KDE teekide kompileerimise exec_prefix

    --libsuffix
      Kompileerimise teegi asukoha sufiks

    --localprefix
      Failide kirjutamiseks kasutatav $HOME prefiks

    --version
      KDE teekide kompileerimise versioonistring

    --types
      Koigi saadaolevate KDE ressursituupide nimekirja naitamine

    --path t"u"up
      Maaratud t"u"ubi otsingutee

    --userpath t"u"up
      Kasutaja otsingutee tuupidele desktop|autostart|trash|document

    --install t"u"up
      Ressursifailide paigaldamise prefiks

N"aITED

    KDE paigalduse tippkataloogi naitamine:

    % kde4-config --prefix

    Koigi ressursituupide nimekirja naitamine:

    % kde4-config --types

    Paigaldatud taustapildi asukoha naitamine:

    % kde4-config --path wallpaper

VAATA KA

    kdeoptions(7)

VEAD

    Pole uhtegi teada.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Author.

KDE tookeskkond          2007-09-28          KDE4-CONFIG(1)