Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kdesu - Programmi käivitamine suuremates õigustes

SüNOPSIS

    kdesu [-c ksk] [-d] [-f fail] [-i ikooni nimi] [-n] [-p prioriteet]
       [-r] [-s] [-t] [-u user] [--noignorebutton] [--attach akna ID]

    kdesu [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    KDE su on UNIX® käsu su graafiline kasutajaliides KDE töökeskkonnale.
    See võimaldab käivitada programme teise kasutaja õigustes vastava
    kasuaja parooli andes. KDE su on privileegideta programm ja kasutab
    süsteemi käsku su.

    KDE su on siiski ühe lisavõimalusega: see võib sinu eest paroolid
    meelde jätta. Nii ei pruugi sul mingi käsu jaoks parooli anda enam kui
    üks kord.

    Programmi saab käivitada käsurealt või .desktop-failidest.

    Et kdesu ei ole enam paigaldatud asukohta
    $(kde4-config --prefix)/bin, vaid hoopis kde4-config --path libexec
    ning ei asu seetõttu sinu otsinguteel (Path), tuleb kdesu käivitamiseks
    anda käsk $(kde4-config --path libexec)kdesu.

VõTMED

    -c ksk
      Määrab käsu käivitama administraatori õigustes. See tuleb anda ühe
      argumendina. Kui näiteks soovid käivitada uut failihaldurit, tuleb
      käsureale kirjutada $(kde4-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Näitab silumisinfot.

    -f fail
      See võti võimaldab KDE su kasutamist .desktop-failides. Sellega
      saab KDE su korralduse uurida faili fail. Kui kasutajal on sellele
      kirjutamisõigus, käivitab KDE su käsu kasutaja õigustes. Kui mitte,
      käivitatakse käsk kasutaja kasutaja õigustes (vaikimisi on selleks
      administraator).

      Parameetrit fail hinnatakse järgmiselt: kui fail algab märgiga /,
      on see absoluutne failinimi. Muul juhul peetakse seda KDE globaalse
      seadistustefaili nimeks.

    -i ikooni nimi
      Määrab paroolidialoogis kasutatava ikooni. Anda tuleb lihtsalt nimi
      ilma laiendita.

    -n
      Parooli ei jäeta meelde. See keelab paroolidialoogis märkekasti
      Parool jäetakse meelde.

    -p prioriteet
      Määrab prioriteedi. See on suvaline arv vahemikus 0 kuni 100, kus
      100 on suurim ja 0 väikseim prioriteet. Vaikeväärtus on 50.

    -r
      Kasutatakse reaalaja planeerijat.

    -s
      Peatab kdesu deemoni. See deemon puhverdab taustal edukdad
      paroolid. Selle võimaluse saab keelata ka võtmega -n KDE su
      käivitamisel.

    -t
      Lubab terminaliväljundi. See keelab paroolide säilitamise. See on
      peamiselt mõeldud silumiseks: Kui soovid käivitada konsoolirežiimis
      programmi, kasuta standardset käsku su.

    -u kasutaja
      Ehkki enamasti on KDE su mõte panna programm tööle administraatori
      õigustes, võib määrata ka mis tahes muu kasutaja, kui sa muidugi
      tead selle kasutaja parooli.

    --noignorebutton
      Ignoreerimisnuppu ei näidata.

    --attach akna ID
      Seondab dialoogi akna ID-ga määratud X'i rakendusega.

VAATA KA

    su(1)

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kdesu (kirjuta see
    URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/kdesu).

NäITED

    Failihalduri kfmclient käivitamiseks kasutajana juku ja Konquerori
    ikooni näitamiseks paroolidialoogis anna käsk:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORID

    KDE su autorid on Geert Jansen jansen@kde.org ja Pietro Iglio
    iglio@fub.it

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.