Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kfind - KDE failiotsimise utiliit.

S"uNOPSIS

    kfind [searchpath] [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    Failide otsimise tooriist on vaga kasulik konkreetse faili voi teatud
    mustrile vastavate failide leidmiseks oma arvutis. Nii naiteks saab
    otsida kindlat tuupi faile voi faile, mille nimes esinevad teatud tahed
    voi mille sisu sisaldab teatud teksti.

    KFind on graafiline tooriist, mida uldiselt ei saa kasutada kasureal.

V~oTMED

    searchpath
      Lisaks voib koolonitega eraldatult maarata otsimiskoha. Nii saab
      naiteks lisada paneelile voi toolauale erinevate ikoonidega
      kiirviitu erinevates kohtades otsimiseks.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kfind (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kfind).

AUTORID

    Koigi autorite ja kaasautorite taieliku nimekirja leiab kasutaja
    kasiraamatust, mida saab lugeda KDE abikeskuses.

    Kaesoleva dokumendi koostas Lauri Watts lauri@kde.org.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

KDE tookeskkond          2010-10-06             KFIND(1)