Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kig - KDE interaktiivse geomeetria rakendus.

SüNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile failinimi]]
      [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    Kig on interaktiivse geomeetria rakendus. See on mõeldud kaheks
    otstarbeks:

    ·  Võimaldada õppuritel arvutis interaktiivselt matemaatilisi
      kujundeid ja kontseptsioone uurida;

    ·  Täita matemaatiliste kujundite visuaalse loomise tööriista
      ülesannet ja võimaldada neid kaasata teistesse dokumentidesse.

    Selle programmiga saab geomeetrilisi kujundeid joonistada täpselt nii
    nagu klassitahvlil. Kuid erinevalt tahvlist lubab programm sul ka
    kujundeid või nende osasid töö käigus liigutada ja muuta.

    Kig toetab lookuste ja kasutaja määratletud makrode kasutamist. Samuti
    on võimalik importida ja eksprotida teisi failivorminguid kasutades,
    sealhulgas Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg ja XFig.

    See rakendus kuulub KDE õppeprogrammide mooduli koosseisu.

VõTMED

    -c, --convert-to-native
      GUI-d ei näidata, vaid lihtsalt teisendatakse määratud fail Kigi
      vormingusse. Loodud Kigi fail kirjutatakse standardväljundisse, kui
      võtmega --outfile ei ole teisiti määratud.

    -o, --outfile failinimi
      Koos võtmega --convert-to-native võimaldab määrata faili, millesse
      salvestatakse uus Kigi fail. Seda võtit andmata või failinimeks -
      määrates saadetakse fail standardväljundisse.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kig (kirjuta see URL
    Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/kig).

    Täiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti koduleheküljelt[1].

AUTORID

    Kigi autorid on Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it,
    Pino Toscano toscano.pino@tiscali.it ja teised.

    Käesoleva manuaalilehekülje eeskuju kirjutas Debiani jaoks Ben Burton
    bab@debian.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

MäRKUSED

    1. KDE Edu-projekti koduleheküljelt
      http://edu.kde.org/kig/