Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kjs - KDE ECMAScriptiga ühilduv interpretaator

KOKKUVõTE

    kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e lause]] [skript]

KIRJELDUS

    kjs on KDE ECMAScripti/JavaScripti mootor.

RAKENDUSE VõTMED

    --help,-help,-h
      Näitab kjscmd kasutamist.

    -e lause
      Käivitab lause ja väljub. Näide:

        kjs -e "print('hello world')"

    script
      Käivitab failis skript leiduvad laused.

KASUTAMINE

    Nagu paljude interpretaatorite korral, kasutab kjs fail ilma
    parameetrita väljakutsumise puhul rearedaktorit lause sisestamiseks,
    näidates viipa

      JS

    . Rearedaktorist väljumiseks kirjuta quit() või vajuta klahve Ctrl+D.

VAATA KA

    kjs(1)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on
    bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org