Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kmplot - Matemaatiliste funktsioonide joonistaja

SüNOPSIS

    kmplot [-f, --function argument] [fail] [KDE üldised võtmed]
       [Qt(TM) üldised võtmed]

KIRJELDUS

    KmPlot on KDE matemaatiliste funktsioonide joonistaja. Sellel on väga
    võimas sisseehitatud parser. Korraga võib joonistada erinevaid
    funktsioone ning neid saab kombineerida uute funktsioonide loomiseks.

    KmPlot toetab parameeterfunktsioone ja polaarsete koordinaatidega
    funktsioone. Toetatud on mitmesugused alusvõrgu tüübid. Jooniseid saab
    väga täpselt trükkida.

    KmPlot pakub ka mõningaid arvutamisega seotud ja visuaalseid omadusi,
    näiteks joonise ja esimese telje vahel asuva ala täitmine või
    arvutamine, maksimum- ja miinimumväärtuste leidmine, funktsiooni
    parameetrite dünaamiline muutmine ning tuletiste ja integraalide
    joonistamine.

    KmPlot kuulub KDE õppeprogrammide mooduli koosseisu.

VõTMED

    -f, --function argument
      Algne joonistatav funktsioon

    fail
      Avatav fail

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kmplot (kirjuta see
    URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/kmplot).

    Täiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti koduleheküljelt[1].

AUTORID

    KmPloti autorid on Klaus-Dieter Möller kdmoeller@foni.net, Matthias
    Messmer bmlmessmer@web.de ja Fredrik Edemar f_edemar@linux.se.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

MäRKUSED

    1. KDE Edu-projekti koduleheküljelt
      http://edu.kde.org/kmplot/