Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kross - KDE rakendus Krossi skriptide käivitamiseks.

KOKKUVõTE

    kross [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [fail ...]

KIRJELDUS

    kross käivitab Krossi skriptid, mis on pandud kirja KDE Javascriptis, Pythonis, Rubys,
    Javas ja Falconis.

ÜLDISED VõTMED

    --author
      Näitab infot autori kohta.

    --help
      Näitab abiteadet võtmete kohta.

    --help-all
      Näitab kõiki võtmeid.

    --help-kde
      Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

    --help-qt
      Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

    --license
      Näitab litsentsiinfot.

    -v--version
      Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

    fail...
      Käivitatavad skriptidega failid.

KASUTAMINE

    kross fail käivitab failis fail leiduva skripti pärast vastava skriptikeele
    interpretaatori plugina laadimist (keel tuvastatakse failinime sufiksi järgi).

    Teiste keelte kui KDE Javascript interpreteerimiseks peab olema paigaldatud kdebindings.

VAATA KA

    kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1), falcon(1)

    Rohkem teavet ja õppematerjale leiab leheküljelt http://kross.dipe.org/solution.html.

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org