Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

makekdewidgets


NIMI

    makekdewidgets - Loob Qt(TM) vidina pluginad ini-stiilis kirjeldusfaili põhjal.

SüNOPSIS

    makekdewidgets [Qt(TM) võtmed] [KDE võtmed] fail

KIRJELDUS

    makekdewidgets loob Qt(TM) vidina pluginad ini-stiilis kirjeldusfaili põhjal.

VõTMED

    Argumendid:

    fail
      Sisendfail

    Võtmed:

    -o <fail>
      Väljundfail

    -n <plugina nimi>
      Loodava pluginaklassi nimi [WidgetsPlugin]

    -g <grupp>
      Disaineris näidatav vaikimisi vidinagrupi nimi [Custom]

    -p <pildikataloog>
      Põimitud pildid lähtekataloogist

    Üldised võtmed:

    --help
      Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
      Näitab Qt(TM) spetsiifilisi võtmeid

    --help-kde
      Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

    --help-all
      Näitab kõiki võtmeid

    --author
      Näitab infot autori kohta

    -v, --version
      Näitab versiooniinfot

    --license
      Näitab litsentsiinfot

    KDE võtmed:

    --caption <pealdis>
      Tiitliribal kasutatakse nime 'caption'

    --icon <ikoon>
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'ikoon'

    --miniicon <ikoon>
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'ikoon'

    --config <failinimi>
      Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

    --dcopserver <server>
      Kasutatakse DCOP-serverit, mille määrab 'server'

    --nocrashhandler
      Krahhitõmmiste saamiseks keelatakse krahhide käsitleja

    --waitforwm
      Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit

    --style <stiil>
      Rakenduse GUI stiil

    --geometry <geomeetria>
      Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vorminguks vaata man X

    Qt(TM) võtmed:

    --display <kuvanimi>
      Kasutatakse X-serveri kuva 'kuvanimi'

    --session <seansiID>
      Taastatakse rakendus seansihalduse võtmega 'seansiID'

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval

    --ncols <arv>
      Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel kuval, kui rakendus
      kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni

    --nograb
      Annab Qt(TM)-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri

    --sync
      Lülitumine sünkroonrežiimi (silumiseks)

    --fn, --font <fondinimi>
      Määrab rakenduse fondi

    --bg, --background <värv>
      Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad
      varjud)

    --fg, --foreground <värv>
      Määrab vaikimisi esiplaani värvi

    --btn, --button <värv>
      Määrab vaikimisi nupu värvi

    --name <nimi>
      Määrab rakenduse nime

    --title <nimetus>
      Määrab rakenduse nime (pealdise)

    --visual TrueColor
      Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColorit

    --inputstyle <sisestusstiil>
      Määrab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi:
      onthespot, overthespot, offthespot ja root

    --im <XIM server>
      XIM server

    --noxim
      Keelab XIM-i

    --reverse
      Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

    http://developer.kde.org
      KDE arendajate veebilehekülg

VEAD

    Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org[1], ära kirjuta otse autorile.

AUTHOR

    Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
      Author.

MäRKUSED

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org