Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    plasmaengineexplorer - Otsese ligipääsu pakkumine Plasma
    andmemootoritele

SüNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--list] [--height pikslid] [--width pikslid] [-x
              pikslid] [-y pikslid] [--engine andmete mootor]
              [--source andmete mootor] [--interval ms] [--app
              rakendus]

    plasmaengineexplorer [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    plasmaengineexplorer on graafiline tööriist, mis võimaldab arendajatel
    testida Plasma andmemootoreid ilma Plasma apletti kirjutamata.

    Kui võtmeid ei anta, käivitub see ilma andmemootorita. Vajaliku
    andmemootori saab valida rippmenüüst.

    Kasutada saab ainult paigaldatud andmemootoreid. Äsja paigaldatud
    andmemootorite tuvastamiseks võib olla vajalik kasutada käsku
    kbuildsycoca4.

VõTMED

    --list pikslid
      Teadaolevate mootorite ja nende kirjelduste näitamine.

    --height
      Määrab akna kõrguse pikslites.

    --width pikslid
      Määrab akna laiuse pikslites.

    -x pikslid
      Määrab akna ülemise vasaku nurga X-koordinaadi pikslites.

    -y pikslid
      Määrab akna ülemise vasaku nurga Y-koordinaadi pikslites.

    --engine andmete mootor
      Käivitab plasmaengineexploreri valitud andmemootoriga. Parameeter
      andmete mootor on andmemootori sisemine nimi, mis on kindlaks
      määratud desktop-faili võtmega X-KDE-PluginInfo-Name.

    --source andmete mootor
      Kasutatav ainult koos võtmega --engine. Nõuab andmemootorilt
      plasmaengineexploreri käivitamisel konkreetset allikat.

    --interval aeg
      Määrab nõutud allikate vaikimisi uuendamise aja millisekundites.
      Kui seda pole määratud, uuendatakse allikat nõudmisel (mõne allika
      puhul võib see olla hetk, mil on saadaval uued andmed).

      Kui on antud võti --source, kasutatakse määratud
      uuendamisintervalli antud allika puhul.

    --app rakendus
      Ainult eellasrakendusega seotud mootorite näitamine; seondab
      X-KDE-ParentApp kirje andmemootori .desktop-failis.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1]
    (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter
    help:/plasma-desktop).

NäITED

    Kellaaja andmemootori laadimine, mis näitab kohalikku aega ja uueneb
    iga sekundi järel:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

AUTORID

    plasmaengineexplorer'i autor on Aaron Seigo aseigo@kde.org.

MäRKUSED

    1. help:/plasma-desktop
      help:/plasma