Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    plasmaengineexplorer - Otsese ligipääsu pakkumine Plasma andmemootoritele

SüNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--list] [--height pikslid] [--width pikslid] [-x pikslid] [-y
              pikslid] [--engine andmete mootor] [--source andmete mootor]
              [--interval ms] [--app rakendus]

    plasmaengineexplorer [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    plasmaengineexplorer on graafiline tööriist, mis võimaldab arendajatel testida Plasma
    andmemootoreid ilma Plasma apletti kirjutamata.

    Kui võtmeid ei anta, käivitub see ilma andmemootorita. Vajaliku andmemootori saab valida
    rippmenüüst.

    Kasutada saab ainult paigaldatud andmemootoreid. Äsja paigaldatud andmemootorite
    tuvastamiseks võib olla vajalik kasutada käsku kbuildsycoca4.

VõTMED

    --list pikslid
      Teadaolevate mootorite ja nende kirjelduste näitamine.

    --height
      Määrab akna kõrguse pikslites.

    --width pikslid
      Määrab akna laiuse pikslites.

    -x pikslid
      Määrab akna ülemise vasaku nurga X-koordinaadi pikslites.

    -y pikslid
      Määrab akna ülemise vasaku nurga Y-koordinaadi pikslites.

    --engine andmete mootor
      Käivitab plasmaengineexploreri valitud andmemootoriga. Parameeter andmete mootor on
      andmemootori sisemine nimi, mis on kindlaks määratud desktop-faili võtmega
      X-KDE-PluginInfo-Name.

    --source andmete mootor
      Kasutatav ainult koos võtmega --engine. Nõuab andmemootorilt plasmaengineexploreri
      käivitamisel konkreetset allikat.

    --interval aeg
      Määrab nõutud allikate vaikimisi uuendamise aja millisekundites. Kui seda pole
      määratud, uuendatakse allikat nõudmisel (mõne allika puhul võib see olla hetk, mil on
      saadaval uued andmed).

      Kui on antud võti --source, kasutatakse määratud uuendamisintervalli antud allika
      puhul.

    --app rakendus
      Ainult eellasrakendusega seotud mootorite näitamine; seondab X-KDE-ParentApp kirje
      andmemootori .desktop-failis.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1] (kirjuta see URL
    Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/plasma-desktop).

NäITED

    Kellaaja andmemootori laadimine, mis näitab kohalikku aega ja uueneb iga sekundi järel:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

AUTORID

    plasmaengineexplorer'i autor on Aaron Seigo aseigo@kde.org.

MäRKUSED

    1. help:/plasma-desktop
      help:/plasma