Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    plasmapkg - Plasma pakettide paigaldamine, loetlemine ja eemaldamine

SüNOPSIS

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type tp] [-i, --install asukoht] [-u,
         --upgrade asukoht] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove
         nimi] [-p, --packageroot asukoht] [KDE üldised võtmed]
         [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    plasmapkg on käsureatööriist Plasma pakettide paigaldamiseks,
    loetlemiseks ja eemaldamiseks.

VõTMED

    -g, --global
      Paigaldamise või eemaldamise korral käsitleb pakette, mis on
      paigaldatud kõigi kasutajate jaoks.

    -t, --type tp
      Paketi tüüp, nt teema, taustapilt, plasmoid, andmemootor,
      käivitaja, paigutusemall vms [plasmoid].

    -i, --install asukoht
      Paketi paigaldamine “asukohta”.

    -u, --upgrade asukoht
      Paketi uuendamine “asukohas”.

    -l, --list
      Paigaldatud pakettide loetlemine.

    -r, --remove nimi
      Paketi nimega “nimi” eemaldamine.

    -p, --packageroot asukoht
      Pakettide juurasukoha absoluutne asukoht. Kui seda ei anta,
      otsitakse antud KDE seansi standardsetest andmekataloogidest.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1]
    (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter
    help:/plasma-desktop).

AUTORID

    plasmapkg autor on Aaron Seigo aseigo@kde.org.

MäRKUSED

    1. help:/plasma-desktop
      help:/plasma