Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    reportview - Laseb KWeatherService'il naidata ilmateadet

S"uNOPSIS

    reportview; [KDE "uldised v~otmed] [Qt "uldised v~otmed]

KIRJELDUS

    reportview ei ole moeldud otseseks kasutamiseks.

    reportview on vaike programm, mis laseb KWeatherService'il naidata
    ilmateadet. Naidatakse temperatuuri, tuulekiirust ja ohurohku.

    KWeatherService on DCOP-teenus, mida kasutavad ilmaandmete esitamiseks
    nii reportview kui ka kweatheri paneeliaplett. KWeatherService'it ei
    ole vaja spetsiaalselt kaivitada, reportview teeb seda vajaduse korral
    ise.

VAATA KA

    kweather(1)

    Pohjalikuma dokumentatsiooni annab help:/kweather (sisesta see URL
    Konqueroris voi anna kasureal korraldus khelpcenter help:/kweather).

AUTORID

    kweatheri kirjutasid Ian Reinhart Geiser geiseri@kde.org ja Nadeem
    Hasan nhasan@kde.org

    Kaesoleva manuaalilehekulje kirjutas Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7. aprill 2003          REPORTVIEW(1)