Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    khangman - Klassikaline poomismang KDE tookeskkonnale

S"uNOPSIS

    khangman [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    KHangMani aluseks on hasti tuntud poomismang. See on moeldud lastele
    alates 6. eluaastast. Mangul on mitu raskusastet ja rida kategooriaid,
    naiteks loomad (loomanimedega sonad) voi kerge, keskmine ja raske.

    Sona valitakse juhuslikult, selle tahed on peidetud. Sa pead sona ara
    arvama tahti pakkudes. Valet tahte pakkudes joonistatakse poomispildile
    midagi veidi juurde. Sona tuleb enne ara arvata, kui sind ules puuakse!
    Tahti saab pakkuda 10 korda.

    See rakendus kuulub KDE oppeprogrammide mooduli koosseisu.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/khangman (kirjuta
    see URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/khangman).

    Taiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KHangMani autorid on Primoz Anzur ja Anne-Marie Mahfouf annma@kde.org.

    Kaesoleva manuaalilehekulje eeskuju kirjutas Debiani jaoks Ben Burton.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE Edu-projekti kodulehekuljelt
      http://edu.kde.org/khangman/

KDE tookeskkond          2010-10-06            KHANGMAN(6)