Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kpat - Aarmiselt koitev KDE kaardimang.

SYNOPSIS

    kpat [Qt valikud...] [KDE valikud...] [--solvegame fail] [--solve
      number] [--start number] [--end number] [--gametype m"ang]

KIRJELDUS

    KPatience on kogumik tuntud kaardimange alates kuulsatest, nagu
    Klondike ja Freecell, vahemkuulduteni, nagu Vanaisa Kell ja Mod3. Kokku
    kuulub valimikku 12 erinevat mangu.

V~OTMED

    Rakendus kasutab tavaparast GNU kasurea suntaksit, mille puhul pikad
    votmed algavad kahe kriipsuga (`--'). Allpool on toodud loetelu
    votmetest, mida kpat toetab.

  "Uldised v~otmed
    --author
      Naitab infot autori kohta

    --help
      Naitab abi votmete kohta

    --help-qt
      Naitab Qt spetsiifilisi votmeid

    --help-kde
      Naitab KDE spetsiifilisi votmeid

    --help-all
      Naitab koiki votmeid

    --license
      Naitab litsentsiinfot

    -v, --version
      Naitab versiooniinfot ja valjub.

  Qt v~otmed
    --display kuva_nimi
      Kasutatakse X serveri kuva kuva_nimi.

    --session sessionId
      Taastab rakenduse maaratud vaartusega sessionId.

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama omaenda varvitabelit 8-bitisel kuval.

    --ncols arv
      Piirab varvide arvu, mida eraldatakse 8-bitisel kuval, kui rakendus
      kasutab varvispetsifikatsiooni QApplication::ManyColor.

    --nograb
      kaseb Qt'l mitte kunagi haarata hiirt ja klaviatuuri enda
      valdusesse.

    --dograb
      silujas rakendatuna voib pohjustada selge -nograb, kasuta selle
      tuhistamiseks -dograb.

    --sync
      lulitub silumiseks sunkroonreiimi.

    --fn, --font fondi_nimi
      maarab rakenduse fondi.

    --bg, --background v"arv
      seab vaikimisi taustavarvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad
      ja tumedad varjud).

    --fg,--foreground v"arv
      seab esiplaani vaikevarvi.

    --btn, --button v"arv
      seab nupu vaikevarvi.

    --name nimi
      seab rakenduse nime.

    --title tiitel
      seab rakenduse tiitli (pealkirja).

    --visual TrueColor
      sunnib rakendust kasutama TrueColorit 8-bitisel kuval.

    --inputstyle
      seab XIM (X'i sisendimeetod) sisendistiili. Voimalikud parameetrid
      on onthespot, overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM server
      seab XIM serveri.

    --noxim
      keelab XIM kasutamise.

    --reverse
      peegeldab kogu vidinate paigutuse.

    --stylesheet fail.qss
      Qt laaditabeli rakendamine rakenduse vidinatele.

    --graphicssystem s"usteem
      Mone muu graafikasusteemi kasutamine, valikuteks on "raster" ja
      "opengl" (eksperimentaalne).

  KDE v~otmed
    --caption pealkiri
      Pealkirja kasutamine tiitliriba nimena.

    --icon ikoon
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni.

    --config failinimi
      Alternatiivse seadistustefaili kasutamine.

    --nocrashhandler
      Keelatakse koorikute saamiseks ambri kasitleja.

    --waitforwm
      Ootab WM_NET uhilduvat aknahaldurit.

    --style stiil
      maarab rakenduse GUI stiili.

    --geometry geomeetria
      Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vormingu (tavaliselt
      LaiusxKorgus+XPos+YPos) kohta vaata man:/X.

  V~otmed
    --solvegame fail
      Katse leida lahendust maaratud salvestatud mangule

    --solve number
      Lahendatav jagaja (silumine)

    --start number
      Manguvahemiku algus (vaikimisi 0:INT_MAX)

    --end number
      Manguvahemiku lopp (vaikimisi start:start, kui algus on antud)

    --gametype m"ang
      Valikuekraani arajatmine ja konkreetse mangutuubi laadimine.
      Korrektsed vaartused on jargmised: acesup, fortyeight, freecell,
      golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3,
      simplesimon, spider, yukon

  Argumendid
    fail
      Avatav fail

VAATA KA

    KPatience on pohjalikult dokumenteeritud KPatience'i k"asiraamatus
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/en/kpat/index.html voi sisesta Konqueroris
    help:/kpat/index.html).

AUTOR

    KPatience'i autor:
      Paul Olav Tvete
      Mario Weilguni mweilguni@kde.org
      Matthias Ettrich ettrich@kde.org
      Rodolfo Borges barrett@labma.ufrj.br
      Peter H. Ruegg kpat@incense.org
      Michael Koch koch@kde.org
      Marcus Meissner mm@caldera.de
      Shlomi Fishshlomif@vipe.technion.ac.il
      Stephan Kulow coolo@kde.org