Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kpat - Äärmiselt köitev KDE kaardimäng.

SYNOPSIS

    kpat [Qt valikud...] [KDE valikud...] [--solvegame fail] [--solve number] [--start number]
      [--end number] [--gametype mäng]

KIRJELDUS

    KPatience on kogumik tuntud kaardimänge alates kuulsatest, nagu Klondike ja Freecell,
    vähemkuulduteni, nagu Vanaisa Kell ja Mod3. Kokku kuulub valimikku 12 erinevat mängu.

VÕTMED

    Rakendus kasutab tavapärast GNU käsurea süntaksit, mille puhul pikad võtmed algavad kahe
    kriipsuga (`--'). Allpool on toodud loetelu võtmetest, mida kpat toetab.

  Üldised võtmed
    --author
      Näitab infot autori kohta

    --help
      Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
      Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

    --help-kde
      Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

    --help-all
      Näitab kõiki võtmeid

    --license
      Näitab litsentsiinfot

    -v, --version
      Näitab versiooniinfot ja väljub.

  Qt võtmed
    --display kuva_nimi
      Kasutatakse X serveri kuva kuva_nimi.

    --session sessionId
      Taastab rakenduse määratud väärtusega sessionId.

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval.

    --ncols arv
      Piirab värvide arvu, mida eraldatakse 8-bitisel kuval, kui rakendus kasutab
      värvispetsifikatsiooni QApplication::ManyColor.

    --nograb
      käseb Qt'l mitte kunagi haarata hiirt ja klaviatuuri enda valdusesse.

    --dograb
      silujas rakendatuna võib põhjustada selge -nograb, kasuta selle tühistamiseks -dograb.

    --sync
      lülitub silumiseks sünkroonrežiimi.

    --fn, --font fondi_nimi
      määrab rakenduse fondi.

    --bg, --background värv
      seab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad
      varjud).

    --fg,--foreground värv
      seab esiplaani vaikevärvi.

    --btn, --button värv
      seab nupu vaikevärvi.

    --name nimi
      seab rakenduse nime.

    --title tiitel
      seab rakenduse tiitli (pealkirja).

    --visual TrueColor
      sunnib rakendust kasutama TrueColorit 8-bitisel kuval.

    --inputstyle
      seab XIM (X'i sisendimeetod) sisendistiili. Võimalikud parameetrid on onthespot,
      overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM server
      seab XIM serveri.

    --noxim
      keelab XIM kasutamise.

    --reverse
      peegeldab kogu vidinate paigutuse.

    --stylesheet fail.qss
      Qt laaditabeli rakendamine rakenduse vidinatele.

    --graphicssystem süsteem
      Mõne muu graafikasüsteemi kasutamine, valikuteks on “raster” ja “opengl”
      (eksperimentaalne).

  KDE võtmed
    --caption pealkiri
      Pealkirja kasutamine tiitliriba nimena.

    --icon ikoon
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni.

    --config failinimi
      Alternatiivse seadistustefaili kasutamine.

    --nocrashhandler
      Keelatakse koorikute saamiseks ämbri käsitleja.

    --waitforwm
      Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit.

    --style stiil
      määrab rakenduse GUI stiili.

    --geometry geomeetria
      Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vormingu (tavaliselt
      LaiusxKõrgus+XPos+YPos) kohta vaata man:/X.

  Võtmed
    --solvegame fail
      Katse leida lahendust määratud salvestatud mängule

    --solve number
      Lahendatav jagaja (silumine)

    --start number
      Mänguvahemiku algus (vaikimisi 0:INT_MAX)

    --end number
      Mänguvahemiku lõpp (vaikimisi start:start, kui algus on antud)

    --gametype mäng
      Valikuekraani ärajätmine ja konkreetse mängutüübi laadimine. Korrektsed väärtused on
      järgmised: acesup, fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy,
      klondike, mod3, simplesimon, spider, yukon

  Argumendid
    fail
      Avatav fail

VAATA KA

    KPatience on põhjalikult dokumenteeritud KPatience'i käsiraamatus
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/en/kpat/index.html või sisesta Konqueroris help:/kpat/index.html).

AUTOR

    KPatience'i autor:
      Paul Olav Tvete
      Mario Weilguni mweilguni@kde.org
      Matthias Ettrich ettrich@kde.org
      Rodolfo Borges barrett@labma.ufrj.br
      Peter H. Ruegg kpat@incense.org
      Michael Koch koch@kde.org
      Marcus Meissner mm@caldera.de
      Shlomi Fishshlomif@vipe.technion.ac.il
      Stephan Kulow coolo@kde.org