Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    kdeoptions - Uldised kasureavotmed koigile rakendustele, mis tuginevad
    KDE teekidele.

S"uNOPSIS

    KDE rakendus [KDE uldised votmed]

V~oTMED

    Jargmised votmed kehtivad koigis KDE rakendustes:

    --caption tiitel
      Kasutab tiitlit tiitliriba nimena.

    --icon ikoon
      Kasutab ikooni rakenduse ikoonina.

    --config failinimi
      Kasutab alternatiivset seadistuse failinime

    --nocrashhandler
      Keelab krahhide kasitleja, et tekitada core-faile.

    --waitforwm
      Ootab WM_NET uhilduvat aknahaldurit.

    --style stiil
      Maarab rakendused GUI stiili.

    --geometry geomeetria
      Maarab peavidina kliendi geomeetria.

VAATA KA

    qtoptions(7)

AUTORID

    Kaesoleva manuaalilehekulje kirjutas Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

KDE tookeskkond          2004-02-02           KDEOPTIONS(7)