Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    qtoptions - Uldised kasureavotmed koigile rakendustele, mis tuginevad
    Qt tooriistakomplektile.

S"uNOPSIS

    Qt rakendus [Qt uldised votmed]

V~oTMED

    Jargnevad votmed kehtivad koigis Qt(TM) rakendustes:

    --display kuvanimi
      Kasutab X-serveri kuva kuvanimi.

    --session seansiID
      Taastab rakenduse, millel on maaratud seansiID.

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama privaatvarvikaardi 8-bitisel kuval.

    --ncols arv
      Piirab varvide arvu, mida eraldatakse varvikuubikus 8-bitisel
      kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor
      varvispetsifikatsiooni.

    --nograb
      Annab Qt(TM)-le korralduse mitte kunagi hoivata hiirt voi
      klaviatuuri.

    --dograb
      Siluri too voib pohjustada otsese --nograb, kasuta selle
      tuhistamiseks --dograb.

    --sync
      Lulitub sunkroonsele silumisele.

    --fn,--font fondinimi
      Maarab rakenduse fondi.

    --bg,--background v"arv
      Maarab vaikimisi taustavarvi ja rakenduse paleti (arvutatakse
      heledad ja tumedad varjud).

    --fg,--foreground v"arv
      Maarab esiplaani vaikevarvi.

    --btn,--button v"arv
      Maarab nupu vaikevarvi.

    --name nimi
      Maarab rakenduse nime.

    --title tiitel
      Maarab rakenduse tiitli.

    --visual TrueColor
      Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColor'it.

    --inputstyle sisestusstiil
      Maarab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab
      jargmisi vaartusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM-server
      Maarab XIM-serveri.

    --noxim
      Keelab XIM-i.

    --reverse
      Peegeldab kogu vidinate paigutuse.

    --stylesheet fail.qss
      Rakendab rakenduse vidinatele Qt laaditabeli.

VAATA KA

    kdeoptions(7)

AUTORID

    Kaesoleva manuaalilehekulje kirjutas Lauri Wattslauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

KDE tookeskkond          2004-02-02           QTOPTIONS(7)