Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NIMI

    qtoptions - Üldised käsureavõtmed kõigile rakendustele, mis tuginevad Qt
    tööriistakomplektile.

SüNOPSIS

    Qt rakendus [Qt üldised võtmed]

VõTMED

    Järgnevad võtmed kehtivad kõigis Qt(TM) rakendustes:

    --display kuvanimi
      Kasutab X-serveri kuva kuvanimi.

    --session seansiID
      Taastab rakenduse, millel on määratud seansiID.

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama privaatvärvikaardi 8-bitisel kuval.

    --ncols arv
      Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel kuval, kui rakendus
      kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni.

    --nograb
      Annab Qt(TM)-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri.

    --dograb
      Siluri töö võib põhjustada otsese --nograb, kasuta selle tühistamiseks --dograb.

    --sync
      Lülitub sünkroonsele silumisele.

    --fn,--font fondinimi
      Määrab rakenduse fondi.

    --bg,--background värv
      Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad
      varjud).

    --fg,--foreground värv
      Määrab esiplaani vaikevärvi.

    --btn,--button värv
      Määrab nupu vaikevärvi.

    --name nimi
      Määrab rakenduse nime.

    --title tiitel
      Määrab rakenduse tiitli.

    --visual TrueColor
      Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColor'it.

    --inputstyle sisestusstiil
      Määrab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi:
      onthespot, overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM-server
      Määrab XIM-serveri.

    --noxim
      Keelab XIM-i.

    --reverse
      Peegeldab kogu vidinate paigutuse.

    --stylesheet fail.qss
      Rakendab rakenduse vidinatele Qt laaditabeli.

VAATA KA

    kdeoptions(7)

AUTORID

    Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Wattslauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.