Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Süsteemi seadistuste vahemälu ümber ehitamine.

KOKKUVõTE

    kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] |
           [--global] | [--menutest] | [--track menu-id] | [--help] | [--help-qt] |
           [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

KIRJELDUS

    kbuildsycoca4 kui KDE käsureatööriistade osa tagab KDE korrektse töö, lugedes kõiki
    .desktop-, .xml- ja .protocol-faile ning luues nende baasil binaarandmebaasi.

    KDE kasutab seda andmebaasi konfiguratsiooniinfo jagamiseks käivitatavatele programmidele.

    See tööriist kuulub ksycoca4 ehk KDE süsteemi seadistuste vahemälu koosseisu.

VõTMED

    --nosignal
      Rakendustele ei anta korraldust uuendada

    --noincremental
      Inkrementuuenduse keelamine, kõik loetakse uuesti sisse

    --checkstamps
      Failide ajatemplite kontroll

    --nocheckfiles
      Failide kontrolli keelamine (ohtlik)

    --global
      Globaalse andmebaasi loomine

    --menutest
      Ainult menüü genereerimise test

    --track menüü ID
      Menüü ID jälgimine silumise huvides

    --help
      Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
      Näitab abi Qt spetsiifiliste võtmete kohta

    --help-kde
      Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

    --help-all
      Näitab abi kõigi võtmete kohta

    --author
      Näitab infot autori kohta

    -v , --version
      Näitab versiooniinfot

    --license
      Näitab litsentsiinfot

KASUTAMINE

    Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kbuildsycoca4

FAILID

    /var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
      Vaikimisi kataloog, kuhu puhvrifailid salvestatakse.

KESKKONNAMUUTUJAD

    $KDEDIRS
      Määrab, millised kataloogid kuuluvad KDE paigalduse koosseisu

    $KDESYCOCA
      Määrab sycoca andmebaasifaili asukoha

VAATA KA

    kdeinit4

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org