Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdeinit4 - KDE protsesside käivitaja

KOKKUVõTE

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+programs] | [programs]]

KIRJELDUS

    kdeinit4 on protsesside käivitaja, mis mõnevõrra sarnaneb UNIX-i käivitamiseks kasutatud
    kuulsa init'iga. See käivitab märksa tõhusamalt KDE programmid ja kdeiniti laaditavad
    moodulid (KLM-id).

    kdeinit4 kasutamine KDE rakenduste käivitamiseks paneb tüüpilise KDE rakenduse käivituma
    mitu korda kiiremini ning vähendab tunduvalt mälukasutust.

    kdeinit4 on lingitud kõigi teekidega, mida vajab standardne KDE rakendus. Sel moel muutub
    rakenduse käivitamine palju kiiremaks, sest nüüd on vaja linkida ainult veel rakendus ise,
    mitte aga nii rakendus kui ka kõik teegid, mida see kasutab.

MIINUSED

    kdeinit4 abil käivitatud rakenduste protsessi nimi on "kdeinit4". Seda probleemi saab
    teataval määral parandada rakenduse nime muutes, nagu seda näitab ps. Kuid sellised
    rakendused nagu killall näevad ometi protsessi nimena ainult kdeinit4. Selle häda
    lahendamiseks kasuta kõigi kdeinit4 abil käivitatud rakenduste tapmiseks kdekillall
    (leidub kdesdk/scripts all).

VõTMED

    --help
      Näitab abi võtmete kohta

    --no-fork
      Harunemist ei kasutata, s.t ei väljuta enne, kui kõik käivitatud programmid on töö
      lõpetanud

    --no-kded
      kded-d ei käivitata

    --suicide
      Töö lõpetatakse, kui enam ei tööta ükski KDE rakendus

    +programs
      programmide käivitamine päringutega tegeldes

    programs
      programmide käivitamine päringutega tegelemata

KASUTAMINE

    Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kdeinit4 program või kdeinit4
    +program .

FAILID

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

KESKKONNAMUUTUJAD

    $HOME
      Määrab aktiivse kasutaja kodukataloogi

    $KDE_HOME_READONLY
      Määrab, kas aktiivse kasutaja kodukataloog on kirjutuskaitstud

    $KDE_IS_PRELINKED
      Määramise korral annab kdeinit4-le teada, et KDE programmid on eelnevalt lingitud

      (Eellinkimine on protsess, mis võimaldab kiirendada dünaamilist linkimist.)

    $KDE_DISPLAY
      Määramise korral annab kdeinit4-le teada, et töötatakse KDE töölaual

VAATA KA

    kded, kdekillall

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org