Provided by: help2man_1.40.4ubuntu1_i386 bug

NIMI

    help2man - luo yksinkertainen man-sivu

YLEISKATSAUS

    help2man [VALITSIMET]... OHJELMA

KUVAUS

    "help2man" luo man-sivun "--help"- ja "--version"-tulosteista.

    -n, --name=MERKKIJONO
       kuvaus kappaleeseen NIMI

    -s, --section=LUOKKA
       manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKSTI
       manuaalin nimi (Kayttajan sovellukset, ...)

    -S, --source=TEKSTI
       ohjelman lahde (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=MERKKIJONO
       valitse maa-asetusto (oletus on "C")

    -i, --include=TIEDOSTO
       sisallyta materiaali TIEDOSTOsta

    -I, --opt-include=TIEDOSTO
       sisallyta materiaali TIEDOSTOsta mikali se on olemassa

    -o, --output=TIEDOSTO
       kirjoita tuloste TIEDOSTOon

    -p, --info-page=MERKKIJONO
       Texinfo-manuaalin nimi

    -N, --no-info
       jata pois viittaus Texinfo-manuaaliin

    -l, --libtool
       jata pois "lt-" ohjelman nimesta

    --help nayta tama ohje ja poistu

    --version
       tulosta versiotiedot ja poistu

    OHJELMAn tulee hyvaksya seka "--help"- etta "--version"-valitsimet,
    mutta vaihtoehtoiset valitsimet voi maarittaa valitsimilla:

    -h, --help-option=MERKKIJONO
       ohjevalitsin

    -v, --version-option=MERKKIJONO
       versiotietovalitsin

    --version-string=MERKKIJONO
       versiotieto

    --no-discard-stderr
       sisallyta vakiovirhetuloste jasennettaessa tulostetta

SIS"ALLYT"A TIEDOSTOJA

    Lisamateriaalia voi sisallyttaa luotavaan tulosteeseen valitsimilla
    --include ja --opt-include. Muoto on yksinkertainen:

      [kappale]
      teksti

      /hakuehto/
      teksti

    Kappaleita puhdasta *roff-tekstia lisataan tulosteeseen joko kun alkaa
    [kappale] (kirjainkoko merkitseva) tai sellaisen kappaleen jalkeen,
    joka tasmaa saannolliseen lausekkeeseen

    /hakuehto/.

    Hakuehdoissa kaytetaan Perlin saannollisten lausekkeiden syntaksia, ja
    niiden perassa voi olla i, s tai m muuntimet (katso perlre(1)).

    Rivit ennen ensimmaista kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "-",
    kasitellaan valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla
    kayttajan kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

    Kappaleiden tulostusjarjestys on:

      NIMI
      YLEISKATSAUS
      KUVAUS
      VALITSIMET
      YMPARISTO
      TIEDOSTOT
      ESIMERKKEJA
      muut
      TEKIJA
      VIRHEISTA ILMOITTAMINEN
      TEKIJANOIKEUDET
      KATSO MYOS

    Kappale [NIMI] tai [YLEISKATSAUS], joka loytyy sisallytystiedostosta,
    korvaa muutoin automaattisesti tuotettavan osan (vaikka tamankin voi
    korvata --name -valitsimella tarvittaessa).

    Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun tulosteen aiemmin
    mainituille vakiokappaleille, tai ne sisallytetaan kohtaan muut samassa
    jarjestyksessa kuin ne esiintyvat sisallytystiedostossa.

SAATAVUUS

    Tuorein versio tasta sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TEKIJ"A

    Kirjoittanut Brendan O'Dea <bod@debian.org>

VIRHEIST"A ILMOITTAMINEN

    Laheta  raportit  ohjelmistovioista  (englanniksi)  osoitteeseen
    <bug-help2man@gnu.org>.

TEKIJ"ANOIKEUDET

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.  Tama on vapaa
    ohjelmist; katsokaa kopiointiehdot lahdekoodista. Takuuta EI OLE; ei
    edes KAUPALLISESTI HYVAKSYTTAVASTA LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN
    TARKOITUKSEEN.

KATSO MY"OS

    Ohjelman  help2man taydellinen dokumentaatio yllapidetaan Texinfo-
    manuaalissa. Mikali ohjelmat info ja help2man on taysin asennettu,
    komennon info help2man

    pitaisi antaa taydellinen manuaali luettavaksi.

help2man 1.40.4         kesakuu 2011           HELP2MAN(1)