Provided by: help2man_1.40.4ubuntu1_i386 bug

NIMI

    help2man - luo yksinkertainen man-sivu

YLEISKATSAUS

    help2man [VALITSIMET]... OHJELMA

KUVAUS

    ”help2man” luo man-sivun ”--help”- ja ”--version”-tulosteista.

    -n, --name=MERKKIJONO
       kuvaus kappaleeseen NIMI

    -s, --section=LUOKKA
       manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKSTI
       manuaalin nimi (Käyttäjän sovellukset, ...)

    -S, --source=TEKSTI
       ohjelman lähde (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=MERKKIJONO
       valitse maa-asetusto (oletus on "C")

    -i, --include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta

    -I, --opt-include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta mikäli se on olemassa

    -o, --output=TIEDOSTO
       kirjoita tuloste TIEDOSTOon

    -p, --info-page=MERKKIJONO
       Texinfo-manuaalin nimi

    -N, --no-info
       jätä pois viittaus Texinfo-manuaaliin

    -l, --libtool
       jätä pois ”lt-” ohjelman nimestä

    --help näytä tämä ohje ja poistu

    --version
       tulosta versiotiedot ja poistu

    OHJELMAn tulee hyväksyä sekä ”--help”- että ”--version”-valitsimet,
    mutta vaihtoehtoiset valitsimet voi määrittää valitsimilla:

    -h, --help-option=MERKKIJONO
       ohjevalitsin

    -v, --version-option=MERKKIJONO
       versiotietovalitsin

    --version-string=MERKKIJONO
       versiotieto

    --no-discard-stderr
       sisällytä vakiovirhetuloste jäsennettäessä tulostetta

SISÄLLYTÄ TIEDOSTOJA

    Lisämateriaalia voi sisällyttää luotavaan tulosteeseen valitsimilla
    --include ja --opt-include. Muoto on yksinkertainen:

      [kappale]
      teksti

      /hakuehto/
      teksti

    Kappaleita puhdasta *roff-tekstiä lisätään tulosteeseen joko kun alkaa
    [kappale] (kirjainkoko merkitsevä) tai sellaisen kappaleen jälkeen,
    joka täsmää säännölliseen lausekkeeseen

    /hakuehto/.

    Hakuehdoissa käytetään Perlin säännöllisten lausekkeiden syntaksia, ja
    niiden perässä voi olla i, s tai m muuntimet (katso perlre(1)).

    Rivit ennen ensimmäistä kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "-",
    käsitellään valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla
    käyttäjän kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

    Kappaleiden tulostusjärjestys on:

      NIMI
      YLEISKATSAUS
      KUVAUS
      VALITSIMET
      YMPÄRISTÖ
      TIEDOSTOT
      ESIMERKKEJÄ
      muut
      TEKIJÄ
      VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN
      TEKIJÄNOIKEUDET
      KATSO MYÖS

    Kappale [NIMI] tai [YLEISKATSAUS], joka löytyy sisällytystiedostosta,
    korvaa muutoin automaattisesti tuotettavan osan (vaikka tämänkin voi
    korvata --name -valitsimella tarvittaessa).

    Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun tulosteen aiemmin
    mainituille vakiokappaleille, tai ne sisällytetään kohtaan muut samassa
    järjestyksessä kuin ne esiintyvät sisällytystiedostossa.

SAATAVUUS

    Tuorein versio tästä sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TEKIJÄ

    Kirjoittanut Brendan O'Dea <bod@debian.org>

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

    Lähetä  raportit  ohjelmistovioista  (englanniksi)  osoitteeseen
    <bug-help2man@gnu.org>.

TEKIJÄNOIKEUDET

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,
    2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.  Tämä on vapaa ohjelmist;
    katsokaa  kopiointiehdot  lähdekoodista. Takuuta EI OLE; ei edes
    KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA tai  SOPIVUUDESTA  TIETTYYN
    TARKOITUKSEEN.

KATSO MYÖS

    Ohjelman  help2man täydellinen dokumentaatio ylläpidetään Texinfo-
    manuaalissa. Mikäli ohjelmat info ja help2man on täysin asennettu,
    komennon info help2man

    pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi.