Provided by: help2man_1.40.4ubuntu1_amd64 bug

NIMI

    help2man - luo yksinkertainen man-sivu

YLEISKATSAUS

    help2man [VALITSIMET]... OHJELMA

KUVAUS

    ”help2man” luo man-sivun ”--help”- ja ”--version”-tulosteista.

    -n, --name=MERKKIJONO
       kuvaus kappaleeseen NIMI

    -s, --section=LUOKKA
       manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKSTI
       manuaalin nimi (Käyttäjän sovellukset, ...)

    -S, --source=TEKSTI
       ohjelman lähde (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=MERKKIJONO
       valitse maa-asetusto (oletus on "C")

    -i, --include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta

    -I, --opt-include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta mikäli se on olemassa

    -o, --output=TIEDOSTO
       kirjoita tuloste TIEDOSTOon

    -p, --info-page=MERKKIJONO
       Texinfo-manuaalin nimi

    -N, --no-info
       jätä pois viittaus Texinfo-manuaaliin

    -l, --libtool
       jätä pois ”lt-” ohjelman nimestä

    --help näytä tämä ohje ja poistu

    --version
       tulosta versiotiedot ja poistu

    OHJELMAn tulee hyväksyä sekä ”--help”- että ”--version”-valitsimet, mutta vaihtoehtoiset
    valitsimet voi määrittää valitsimilla:

    -h, --help-option=MERKKIJONO
       ohjevalitsin

    -v, --version-option=MERKKIJONO
       versiotietovalitsin

    --version-string=MERKKIJONO
       versiotieto

    --no-discard-stderr
       sisällytä vakiovirhetuloste jäsennettäessä tulostetta

SISÄLLYTÄ TIEDOSTOJA

    Lisämateriaalia voi sisällyttää luotavaan tulosteeseen  valitsimilla  --include  ja
    --opt-include. Muoto on yksinkertainen:

      [kappale]
      teksti

      /hakuehto/
      teksti

    Kappaleita  puhdasta  *roff-tekstiä lisätään tulosteeseen joko kun alkaa [kappale]
    (kirjainkoko merkitsevä) tai sellaisen kappaleen jälkeen, joka täsmää säännölliseen
    lausekkeeseen

    /hakuehto/.

    Hakuehdoissa käytetään Perlin säännöllisten lausekkeiden syntaksia, ja niiden perässä voi
    olla i, s tai m muuntimet (katso perlre(1)).

    Rivit ennen ensimmäistä kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "-",  käsitellään
    valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla käyttäjän kommentteja, RCS-
    avainsanoja ja muuta sellaista.

    Kappaleiden tulostusjärjestys on:

      NIMI
      YLEISKATSAUS
      KUVAUS
      VALITSIMET
      YMPÄRISTÖ
      TIEDOSTOT
      ESIMERKKEJÄ
      muut
      TEKIJÄ
      VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN
      TEKIJÄNOIKEUDET
      KATSO MYÖS

    Kappale [NIMI] tai [YLEISKATSAUS], joka löytyy sisällytystiedostosta, korvaa muutoin
    automaattisesti tuotettavan osan (vaikka tämänkin voi korvata --name -valitsimella
    tarvittaessa).

    Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun  tulosteen  aiemmin  mainituille
    vakiokappaleille, tai ne sisällytetään kohtaan muut samassa järjestyksessä kuin ne
    esiintyvät sisällytystiedostossa.

SAATAVUUS

    Tuorein versio tästä sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TEKIJÄ

    Kirjoittanut Brendan O'Dea <bod@debian.org>

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

    Lähetä raportit ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <bug-help2man@gnu.org>.

TEKIJÄNOIKEUDET

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 Free
    Software Foundation, Inc. Tämä on vapaa ohjelmist; katsokaa kopiointiehdot lähdekoodista.
    Takuuta EI OLE; ei edes KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN
    TARKOITUKSEEN.

KATSO MYÖS

    Ohjelman help2man täydellinen dokumentaatio ylläpidetään Texinfo-manuaalissa. Mikäli
    ohjelmat info ja help2man on täysin asennettu, komennon info help2man

    pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi.