Provided by: jpegpixi_1.1.1-4ubuntu1_amd64 bug

NIMI

    jpegpixi - interpoloi pikseleitä JFIF (JPEG) -kuvatiedostoista

YLEISKATSAUS

    jpegpixi [VALITSIN]... LÄHDE KOHDE [[D:]X,Y[,S]|[,SX,SY]]...

KUVAUS

    Jpegpixi interpoloi pikseleitä ja pikselialueita JFIF-kuvatiedostoissa (joita kutsutaan
    yleensä "JPEG-kuviksi"). Interpoloimalla voidaan  korjata  viallisella  CCD-kennolla
    varustetulla digitaalikameralla otettuja kuvia. Ohjelma muuttaa vain niitä DCT-blokkeja,
    jotka sisältävät interpoloitavia pikseleitä ja  ne  pakataan  täsmälleen  samoilla
    parametreilla kuin millä alkuperäinen kuvakin pakattiin. Kuvan laatu huononee siis niin
    vähän kuin mahdollista.

    LÄHDE ja KOHDE ovat lähde- ja kohdekuvatiedostojen nimiä. Kumpikin voidaan korvata
    merkillä -, joka tarkoittaa stdin- ja/tai stdout-laitetta.

    Kohdetiedoston nimen jälkeen voi tulla miten monta pikseli- tai pikseli-alue-määritystä
    tahansa. Määritys alkaa valinnaisella suuntamerkinnällä  (D),  joka  voi  olla  2
    2-ulotteiselle interpolaatiolle (oletusarvo), V tai v 1-ulotteiselle pystysuuntaiselle
    interpolaatiolle (esim. vaakasuorien raitojen poistoon), tai H tai h 1-ulotteiselle
    vaakasuuntaiselle interpolaatiolle.  X,Y määräävät pikselin tai pikseli-alueen vasemman
    yläkulman paikan. S on pikselialueen koko (oletuksena 1). Alueelle voi vaihtoisesti
    määrätä erikseen leveyden (SX) ja korkeuden (SY).

    Numerot  (X,  Y,  S, SX, SY) voivat olla absoluuttisia koordinaatteja/kokoja tai
    prosenttiosuuksia koko kuvasta. Jos numeron perässä on prosenttimerkki (%), se tulkitaan
    prosenttiosuudeksi ja muussa tapauksessa absoluuttiseksi arvoksi.

VALITSIMET

    -f TIEDOSTO, --blocks-file=TIEDOSTO
       Lukee  pikseli-alueiden määritykset komentorivin lisäksi tiedostosta TIEDOSTO
       ([D:]X,Y[,S]|[,SX,SY]) riviä kohti. Tyjät rivit ohitetaan. Tiedostossa voi olla
       myös kommentteja, jotka alkavat risuaidalla (#) ja jatkuvat rivin loppuun saakka.

    -m MENETELMÄ, --method=MENETELMÄ
       Käyttää interpolointimenetelmää MENETELMÄ (oletus: linear).  Lue alempaa kohta
       INTERPOLOINTIMENETELMÄT.

    -v, --verbose
       Näyttää interpoloitavien alueiden koot ja koordinaatit.

    -i, --info
       Näyttää tietoja kuvasta. Esim. kuvan koko, pakkauksessa käytetty väriavaruus ja eri
       komponenttien näytteistystaajuudet.

    -s, --strip
       Ei kopioi kommentteja eikä lisämerkintöjä lähdekuvasta kohdekuvaan. Tämä valitsin
       poistaa esikatselukuvat, EXIF-lohkot ja muut vastaavat tiedot.

    --help Näyttää lyhyen opasteen ja poistuu.

    --version
       Näyttää viersiotiedot ja poistuu.

INTERPOLAATIOMENETELMÄT

    0, av, average
       Pikselialueen ympärillä olevista pikseleistä lasketaan keskiarvo. Kaikki alueen
       sisään  jäävät  pikselit  korvataan tuloksella. Yksiulotteisen interpolaation
       tapauksessa keskiarvo lasketaan erikseen jokaiselle vaaka- tai pystysuoran juovan
       pikselille.

    1, li, linear
       Alueesta etäisyydellä 1 olevista pikseleistä muodostetaan bilineaarinen pinta
       (2-ulotteinen) tai ryhmä lineaarisia käyriä (1-ulotteinen), joita käytetään alueen
       sisään jäävien pikselien värin määräämiseen.

    2, qu, quadratic
       Alueesta etäisyydellä 1 olevista pikseleistä muodostetaan bi-neliöllinen pinta
       (2-ulotteinen) tai ryhmä toisen asteen käyriä (1-ulotteinen), joita käytetään
       alueen sisään jäävien pikselien värin määräämiseen.

    3, cu, cubic
       Alueesta etäisyydellä 1 olevista pikseleistä muodostetaan bi-kuutiollinen pinta
       (2-ulotteinen) tai ryhmä kolmannen asteen käyriä (1-ulotteinen), joita käytetään
       alueen sisään jäävien pikselien värin määräämiseen.

VIAT

    Vioista voi ilmoittaa (englanniksi) osoitteeseen <martin-jpegpixi@zero-based.org>.

TEKIJÄNOIKEUDET

    Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005 Martin Dickopp

    Takuuta EI ole; ei edes MYYNTIKUNNOSTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Voit
    levittää ohjelmasta kopioita GNU General Public Licensen mukaisesti. Tiedostosta COPYING
    löydät lisätietoja näistä seikoista.

    Ohjeen suomenkielisen käännöksen tekijänoikeus on © 2004 Jarno Elonen <elonen@iki.fi>.

KATSO MYÖS

    jpeghotp(1)

    Jpegpixi:n kotisivu: http://www.zero-based.org/software/jpegpixi/