Provided by: jpegpixi_1.1.1-4ubuntu1_i386 bug

NIMI

    jpegpixi - interpoloi pikseleitä JFIF (JPEG) -kuvatiedostoista

YLEISKATSAUS

    jpegpixi [VALITSIN]... LHDE KOHDE [[D:]X,Y[,S]|[,SX,SY]]...

KUVAUS

    Jpegpixi interpoloi pikseleitä ja pikselialueita JFIF-kuvatiedostoissa
    (joita kutsutaan yleensä "JPEG-kuviksi"). Interpoloimalla  voidaan
    korjata  viallisella  CCD-kennolla  varustetulla digitaalikameralla
    otettuja kuvia.  Ohjelma muuttaa vain niitä DCT-blokkeja,  jotka
    sisältävät  interpoloitavia  pikseleitä ja ne pakataan täsmälleen
    samoilla parametreilla kuin millä alkuperäinen kuvakin pakattiin. Kuvan
    laatu huononee siis niin vähän kuin mahdollista.

    LHDE ja KOHDE ovat lähde- ja kohdekuvatiedostojen nimiä. Kumpikin
    voidaan korvata merkillä -, joka tarkoittaa stdin- ja/tai stdout-
    laitetta.

    Kohdetiedoston nimen jälkeen voi tulla miten monta pikseli- tai
    pikseli-alue-määritystä  tahansa.  Määritys  alkaa  valinnaisella
    suuntamerkinnällä (D), joka voi olla 2 2-ulotteiselle interpolaatiolle
    (oletusarvo), V tai v 1-ulotteiselle pystysuuntaiselle interpolaatiolle
    (esim. vaakasuorien raitojen poistoon), tai H tai h 1-ulotteiselle
    vaakasuuntaiselle interpolaatiolle.  X,Y  määräävät  pikselin  tai
    pikseli-alueen vasemman yläkulman paikan.  S on pikselialueen koko
    (oletuksena 1). Alueelle voi vaihtoisesti määrätä erikseen leveyden
    (SX) ja korkeuden (SY).

    Numerot  (X,  Y,  S,  SX,  SY)  voivat  olla  absoluuttisia
    koordinaatteja/kokoja tai prosenttiosuuksia koko kuvasta. Jos numeron
    perässä on prosenttimerkki (%), se tulkitaan prosenttiosuudeksi ja
    muussa tapauksessa absoluuttiseksi arvoksi.

VALITSIMET

    -f TIEDOSTO, --blocks-file=TIEDOSTO
       Lukee  pikseli-alueiden  määritykset  komentorivin  lisäksi
       tiedostosta TIEDOSTO ([D:]X,Y[,S]|[,SX,SY]) riviä kohti. Tyjät
       rivit ohitetaan. Tiedostossa voi olla myös kommentteja, jotka
       alkavat risuaidalla (#) ja jatkuvat rivin loppuun saakka.

    -m MENETELM, --method=MENETELM
       Käyttää interpolointimenetelmää MENETELM (oletus: linear). Lue
       alempaa kohta INTERPOLOINTIMENETELMÄT.

    -v, --verbose
       Näyttää interpoloitavien alueiden koot ja koordinaatit.

    -i, --info
       Näyttää tietoja kuvasta. Esim. kuvan koko, pakkauksessa käytetty
       väriavaruus ja eri komponenttien näytteistystaajuudet.

    -s, --strip
       Ei  kopioi  kommentteja  eikä  lisämerkintöjä  lähdekuvasta
       kohdekuvaan. Tämä valitsin poistaa esikatselukuvat, EXIF-lohkot
       ja muut vastaavat tiedot.

    --help Näyttää lyhyen opasteen ja poistuu.

    --version
       Näyttää viersiotiedot ja poistuu.

INTERPOLAATIOMENETELMÄT

    0, av, average
       Pikselialueen  ympärillä  olevista  pikseleistä  lasketaan
       keskiarvo. Kaikki alueen sisään jäävät pikselit  korvataan
       tuloksella. Yksiulotteisen interpolaation tapauksessa keskiarvo
       lasketaan erikseen jokaiselle vaaka- tai pystysuoran juovan
       pikselille.

    1, li, linear
       Alueesta  etäisyydellä  1 olevista pikseleistä muodostetaan
       bilineaarinen pinta (2-ulotteinen) tai ryhmä lineaarisia käyriä
       (1-ulotteinen), joita käytetään alueen sisään jäävien pikselien
       värin määräämiseen.

    2, qu, quadratic
       Alueesta etäisyydellä 1 olevista pikseleistä muodostetaan bi-
       neliöllinen pinta (2-ulotteinen) tai ryhmä toisen asteen käyriä
       (1-ulotteinen), joita käytetään alueen sisään jäävien pikselien
       värin määräämiseen.

    3, cu, cubic
       Alueesta etäisyydellä 1 olevista pikseleistä muodostetaan bi-
       kuutiollinen pinta (2-ulotteinen) tai ryhmä kolmannen asteen
       käyriä (1-ulotteinen), joita käytetään alueen sisään jäävien
       pikselien värin määräämiseen.

VIAT

    Vioista   voi    ilmoittaa    (englanniksi)    osoitteeseen
    <martin-jpegpixi@zero-based.org>.

TEKIJÄNOIKEUDET

    Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005 Martin Dickopp

    Takuuta EI ole; ei edes MYYNTIKUNNOSTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
    TARKOITUKSEEN. Voit levittää ohjelmasta kopioita GNU General Public
    Licensen mukaisesti.  Tiedostosta COPYING löydät lisätietoja näistä
    seikoista.

    Ohjeen suomenkielisen käännöksen tekijänoikeus on © 2004 Jarno Elonen
    <elonen@iki.fi>.

KATSO MYÖS

    jpeghotp(1)

    Jpegpixi:n kotisivu: http://www.zero-based.org/software/jpegpixi/