Provided by: jpegpixi_1.1.1-4ubuntu1_i386 bug

NIMI

    jpegpixi - interpoloi pikseleita JFIF (JPEG) -kuvatiedostoista

YLEISKATSAUS

    jpegpixi [VALITSIN]... L"AHDE KOHDE [[D:]X,Y[,S]|[,SX,SY]]...

KUVAUS

    Jpegpixi interpoloi pikseleita ja pikselialueita JFIF-kuvatiedostoissa
    (joita kutsutaan yleensa "JPEG-kuviksi"). Interpoloimalla  voidaan
    korjata  viallisella  CCD-kennolla  varustetulla digitaalikameralla
    otettuja kuvia.  Ohjelma muuttaa vain niita DCT-blokkeja,  jotka
    sisaltavat  interpoloitavia  pikseleita ja ne pakataan tasmalleen
    samoilla parametreilla kuin milla alkuperainen kuvakin pakattiin. Kuvan
    laatu huononee siis niin vahan kuin mahdollista.

    L"AHDE ja KOHDE ovat lahde- ja kohdekuvatiedostojen nimia. Kumpikin
    voidaan korvata merkilla -, joka tarkoittaa stdin- ja/tai stdout-
    laitetta.

    Kohdetiedoston nimen jalkeen voi tulla miten monta pikseli- tai
    pikseli-alue-maaritysta  tahansa.  Maaritys  alkaa  valinnaisella
    suuntamerkinnalla (D), joka voi olla 2 2-ulotteiselle interpolaatiolle
    (oletusarvo), V tai v 1-ulotteiselle pystysuuntaiselle interpolaatiolle
    (esim. vaakasuorien raitojen poistoon), tai H tai h 1-ulotteiselle
    vaakasuuntaiselle interpolaatiolle.  X,Y  maaraavat  pikselin  tai
    pikseli-alueen vasemman ylakulman paikan.  S on pikselialueen koko
    (oletuksena 1). Alueelle voi vaihtoisesti maarata erikseen leveyden
    (SX) ja korkeuden (SY).

    Numerot  (X,  Y,  S,  SX,  SY)  voivat  olla  absoluuttisia
    koordinaatteja/kokoja tai prosenttiosuuksia koko kuvasta. Jos numeron
    perassa on prosenttimerkki (%), se tulkitaan prosenttiosuudeksi ja
    muussa tapauksessa absoluuttiseksi arvoksi.

VALITSIMET

    -f TIEDOSTO, --blocks-file=TIEDOSTO
       Lukee  pikseli-alueiden  maaritykset  komentorivin  lisaksi
       tiedostosta TIEDOSTO ([D:]X,Y[,S]|[,SX,SY]) rivia kohti. Tyjat
       rivit ohitetaan. Tiedostossa voi olla myos kommentteja, jotka
       alkavat risuaidalla (#) ja jatkuvat rivin loppuun saakka.

    -m MENETELM"A, --method=MENETELM"A
       Kayttaa interpolointimenetelmaa MENETELM"A (oletus: linear). Lue
       alempaa kohta INTERPOLOINTIMENETELMAT.

    -v, --verbose
       Nayttaa interpoloitavien alueiden koot ja koordinaatit.

    -i, --info
       Nayttaa tietoja kuvasta. Esim. kuvan koko, pakkauksessa kaytetty
       variavaruus ja eri komponenttien naytteistystaajuudet.

    -s, --strip
       Ei  kopioi  kommentteja  eika  lisamerkintoja  lahdekuvasta
       kohdekuvaan. Tama valitsin poistaa esikatselukuvat, EXIF-lohkot
       ja muut vastaavat tiedot.

    --help Nayttaa lyhyen opasteen ja poistuu.

    --version
       Nayttaa viersiotiedot ja poistuu.

INTERPOLAATIOMENETELM"AT

    0, av, average
       Pikselialueen  ymparilla  olevista  pikseleista  lasketaan
       keskiarvo. Kaikki alueen sisaan jaavat pikselit  korvataan
       tuloksella. Yksiulotteisen interpolaation tapauksessa keskiarvo
       lasketaan erikseen jokaiselle vaaka- tai pystysuoran juovan
       pikselille.

    1, li, linear
       Alueesta  etaisyydella  1 olevista pikseleista muodostetaan
       bilineaarinen pinta (2-ulotteinen) tai ryhma lineaarisia kayria
       (1-ulotteinen), joita kaytetaan alueen sisaan jaavien pikselien
       varin maaraamiseen.

    2, qu, quadratic
       Alueesta etaisyydella 1 olevista pikseleista muodostetaan bi-
       neliollinen pinta (2-ulotteinen) tai ryhma toisen asteen kayria
       (1-ulotteinen), joita kaytetaan alueen sisaan jaavien pikselien
       varin maaraamiseen.

    3, cu, cubic
       Alueesta etaisyydella 1 olevista pikseleista muodostetaan bi-
       kuutiollinen pinta (2-ulotteinen) tai ryhma kolmannen asteen
       kayria (1-ulotteinen), joita kaytetaan alueen sisaan jaavien
       pikselien varin maaraamiseen.

VIAT

    Vioista   voi    ilmoittaa    (englanniksi)    osoitteeseen
    <martin-jpegpixi@zero-based.org>.

TEKIJ"ANOIKEUDET

    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005 Martin Dickopp

    Takuuta EI ole; ei edes MYYNTIKUNNOSTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
    TARKOITUKSEEN. Voit levittaa ohjelmasta kopioita GNU General Public
    Licensen mukaisesti.  Tiedostosta COPYING loydat lisatietoja naista
    seikoista.

    Ohjeen suomenkielisen kaannoksen tekijanoikeus on (C) 2004 Jarno Elonen
    <elonen@iki.fi>.

KATSO MY"OS

    jpeghotp(1)

    Jpegpixi:n kotisivu: http://www.zero-based.org/software/jpegpixi/