Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAME

    su - vaihda kayttajatunnusta tai tule paakayttajaksi

SYNOPSIS

    su [valitsimet] [-] [k"aytt"aj"atunnus [ parametrit ]]

KUVAUS

    su-komentoa kaytetaan vaihtamaan toiseksi kayttajaksi kesken istunnon.
    Kun komento ajetaan ilman kayttajanimea, su oletuksena vaihtaa
    paakayttajaksi. Valinnainen parametri - voidaan antaa kun halutaan
    samanlainen ymparisto kuin kayttaja odottaa kirjautuessaan suoraan
    sisaan.

    Muita parametreja voidaan antaa kayttajanimen jalkeen, jolloin ne
    valitetaan kayttajan sisaankirjautumiskuorelle. Erityisesti parametri
    -c tarkoittaa, etta seuraava parametri on komento useimmissa
    komentotulkeissa. Komento suoritetaan kuorella, joka on maaritetty
    /etc/passwd-tiedostossa kohdekayttajalle.

    Voit kayttaa parametria -- erottamaan su-valitsimet kuorelle
    valitettavista parametreista.

    Kayttajalta pyydetaan salasanaa tarvittaessa. Vaara salasana tuottaa
    virheilmoituksen. Kaikki yritykset, niin kelvolliset kuin
    virheellisetkin, kirjataan lokiin jarjestelman vaarinkaytosten
    tunnistamiseksi.

    Nykyinen ymparisto valitetaan kuorelle. $PATH-muuttujan arvo tyhjataan
    arvoksi /bin:/usr/bin tavallisille kayttajille taikka
    /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin paakayttajalle. Taman kayttaytymisen voi
    vaihtaa asetuksilla ENV_PATH ja ENV_SUPATH tiedostossa /etc/login.defs.

    Sisainen kirjautuminen ilmoitetaan lisaamalla "*" ensimmaiseksi
    merkiksi sisaankirjautumiskuoreen. Annettua kotihakemistoa kaytetaan
    uuden tiedostojarjestelman juurena, jonne kayttaja tosiasiassa
    kirjautuu.

VALITSIMET

    su-komennon valitsimet ovat:

    -c, --command KUORI
       Maarita komento, jonka kuori kaynnistaa sen -c-valitsimella.

    -, -l, --login
       Tarjoa samankaltainen ymparisto kuin kayttaja saisi
       kirjautuessaan suoraa sisaan.

       Kun - on kaytossa, se taytyy antaa viimeisena valitsimena
       su-komennolle. Muilla valitsimilla (-l seka --login) ei ole tata
       rajoitusta.

    -s, --shell KUORI
       Kaynnistettava kuori

       Kaynnistettava kuori valitaan seuraavasti (tarkeimmasta alkaen):

       o Kuori, joka maaritetaan valitsimella --shell

       o Mikali valitsinta --preserve-environment on kaytetty, kuori
         onka maarittaa ymparistomuuttuja $SHELL.

       o Kuori, joka on asetettu /etc/passwd-tietueessa
         kohdekayttajalle.

       o /bin/sh mikali kuorta ei loytynyt millaan edellisista
         tavoista.

       Mikali kohdekayttajalla on rajoitettu kuori (esim. kuorikentta
       kayttajan tietueessa /etc/passwd-tiedostossa ei loydy
       tiedostosta /etc/shell), niin valitsin --shell ja
       ymparistomuuttuja $SHELL jatetaan huomiotta paitsi kun komennon
       su kaynnistaa paakayttaja.

    -m, -p, --preserve-environment
       Sailyta nykyinen ymparisto.

       Mikali kohdekayttajalla on rajoitettu ymparisto, talla
       valitsimella ei ole vaikutusta (ellei su-komentoa kaynnistanyt
       paakayttaja).

VAROITUKSET

    Talla versiolla su-sovelluksesta on useita kaannosaikaisia valitsimia,
    ja niista vain osa saattaa olla kaytossa tietyissa paikoissa.

TIEDOSTOT

    /etc/passwd
       kayttajatunnuksien tiedot

    /etc/shadow
       turvalliset kayttajatunnuksien tiedot

KATSO MY"OS

    login(1), login.defs(5), sh(1)

Kayttajan sovellukset       03/07/2006               SU(1)