Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAME

       su - vaihda kayttajatunnusta tai tule paakayttajaksi

SYNOPSIS

       su [valitsimet] [-] [k"aytt"aj"atunnus [ parametrit ]]

KUVAUS

       su-komentoa kaytetaan vaihtamaan toiseksi kayttajaksi kesken istunnon.
       Kun komento ajetaan ilman kayttajanimea, su oletuksena vaihtaa
       paakayttajaksi. Valinnainen parametri - voidaan antaa kun halutaan
       samanlainen ymparisto kuin kayttaja odottaa kirjautuessaan suoraan
       sisaan.

       Muita parametreja voidaan antaa kayttajanimen jalkeen, jolloin ne
       valitetaan kayttajan sisaankirjautumiskuorelle. Erityisesti parametri
       -c tarkoittaa, etta seuraava parametri on komento useimmissa
       komentotulkeissa. Komento suoritetaan kuorella, joka on maaritetty
       /etc/passwd-tiedostossa kohdekayttajalle.

       Voit kayttaa parametria -- erottamaan su-valitsimet kuorelle
       valitettavista parametreista.

       Kayttajalta pyydetaan salasanaa tarvittaessa. Vaara salasana tuottaa
       virheilmoituksen. Kaikki yritykset, niin kelvolliset kuin
       virheellisetkin, kirjataan lokiin jarjestelman vaarinkaytosten
       tunnistamiseksi.

       Nykyinen ymparisto valitetaan kuorelle.  $PATH-muuttujan arvo tyhjataan
       arvoksi /bin:/usr/bin tavallisille kayttajille taikka
       /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin paakayttajalle. Taman kayttaytymisen voi
       vaihtaa asetuksilla ENV_PATH ja ENV_SUPATH tiedostossa /etc/login.defs.

       Sisainen kirjautuminen ilmoitetaan lisaamalla "*" ensimmaiseksi
       merkiksi sisaankirjautumiskuoreen. Annettua kotihakemistoa kaytetaan
       uuden tiedostojarjestelman juurena, jonne kayttaja tosiasiassa
       kirjautuu.

VALITSIMET

       su-komennon valitsimet ovat:

       -c, --command KUORI
              Maarita komento, jonka kuori kaynnistaa sen -c-valitsimella.

       -, -l, --login
              Tarjoa samankaltainen ymparisto kuin kayttaja saisi
              kirjautuessaan suoraa sisaan.

              Kun - on kaytossa, se taytyy antaa viimeisena valitsimena
              su-komennolle. Muilla valitsimilla (-l seka --login) ei ole tata
              rajoitusta.

       -s, --shell KUORI
              Kaynnistettava kuori

              Kaynnistettava kuori valitaan seuraavasti (tarkeimmasta alkaen):

              o  Kuori, joka maaritetaan valitsimella --shell

              o  Mikali valitsinta --preserve-environment on kaytetty, kuori
                 onka maarittaa ymparistomuuttuja $SHELL.

              o  Kuori, joka on asetettu /etc/passwd-tietueessa
                 kohdekayttajalle.

              o  /bin/sh mikali kuorta ei loytynyt millaan edellisista
                 tavoista.

              Mikali kohdekayttajalla on rajoitettu kuori (esim. kuorikentta
              kayttajan tietueessa /etc/passwd-tiedostossa ei loydy
              tiedostosta /etc/shell), niin valitsin --shell ja
              ymparistomuuttuja $SHELL jatetaan huomiotta paitsi kun komennon
              su kaynnistaa paakayttaja.

       -m, -p, --preserve-environment
              Sailyta nykyinen ymparisto.

              Mikali kohdekayttajalla on rajoitettu ymparisto, talla
              valitsimella ei ole vaikutusta (ellei su-komentoa kaynnistanyt
              paakayttaja).

VAROITUKSET

       Talla versiolla su-sovelluksesta on useita kaannosaikaisia valitsimia,
       ja niista vain osa saattaa olla kaytossa tietyissa paikoissa.

TIEDOSTOT

       /etc/passwd
              kayttajatunnuksien tiedot

       /etc/shadow
              turvalliset kayttajatunnuksien tiedot

KATSO MY"OS

       login(1), login.defs(5), sh(1)

Kayttajan sovellukset             03/07/2006                             SU(1)