Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

NAME

    su - vaihda käyttäjätunnusta tai tule pääkäyttäjäksi

SYNOPSIS

    su [valitsimet] [-] [käyttäjätunnus [ parametrit ]]

KUVAUS

    su-komentoa käytetään vaihtamaan toiseksi käyttäjäksi kesken istunnon. Kun komento ajetaan
    ilman käyttäjänimeä, su oletuksena vaihtaa pääkäyttäjäksi. Valinnainen parametri - voidaan
    antaa kun halutaan samanlainen ympäristö kuin käyttäjä odottaa kirjautuessaan suoraan
    sisään.

    Muita parametreja voidaan antaa käyttäjänimen jälkeen, jolloin ne välitetään käyttäjän
    sisäänkirjautumiskuorelle. Erityisesti parametri -c tarkoittaa, että seuraava parametri on
    komento useimmissa komentotulkeissa. Komento suoritetaan kuorella, joka on määritetty
    /etc/passwd-tiedostossa kohdekäyttäjälle.

    Voit käyttää parametria -- erottamaan su-valitsimet kuorelle välitettävistä parametreista.

    Käyttäjältä pyydetään salasanaa tarvittaessa. Väärä salasana tuottaa virheilmoituksen.
    Kaikki yritykset, niin kelvolliset kuin virheellisetkin, kirjataan lokiin järjestelmän
    väärinkäytösten tunnistamiseksi.

    Nykyinen ympäristö välitetään kuorelle. $PATH-muuttujan arvo tyhjätään arvoksi
    /bin:/usr/bin tavallisille käyttäjille taikka /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    pääkäyttäjälle. Tämän käyttäytymisen voi vaihtaa asetuksilla ENV_PATH ja ENV_SUPATH
    tiedostossa /etc/login.defs.

    Sisäinen kirjautuminen ilmoitetaan lisäämällä "*" ensimmäiseksi merkiksi
    sisäänkirjautumiskuoreen. Annettua kotihakemistoa käytetään uuden tiedostojärjestelmän
    juurena, jonne käyttäjä tosiasiassa kirjautuu.

VALITSIMET

    su-komennon valitsimet ovat:

    -c, --command KUORI
       Määritä komento, jonka kuori käynnistää sen -c-valitsimella.

    -, -l, --login
       Tarjoa samankaltainen ympäristö kuin käyttäjä saisi kirjautuessaan suoraa sisään.

       Kun - on käytössä, se täytyy antaa viimeisenä valitsimena su-komennolle. Muilla
       valitsimilla (-l sekä --login) ei ole tätä rajoitusta.

    -s, --shell KUORI
       Käynnistettävä kuori

       Käynnistettävä kuori valitaan seuraavasti (tärkeimmästä alkaen):

       · Kuori, joka määritetään valitsimella --shell

       · Mikäli valitsinta --preserve-environment on käytetty, kuori onka määrittää
         ympäristömuuttuja $SHELL.

       · Kuori, joka on asetettu /etc/passwd-tietueessa kohdekäyttäjälle.

       · /bin/sh mikäli kuorta ei löytynyt millään edellisistä tavoista.

       Mikäli kohdekäyttäjällä on rajoitettu kuori (esim. kuorikenttä käyttäjän tietueessa
       /etc/passwd-tiedostossa ei löydy tiedostosta /etc/shell), niin valitsin --shell ja
       ympäristömuuttuja $SHELL jätetään huomiotta paitsi kun komennon su käynnistää
       pääkäyttäjä.

    -m, -p, --preserve-environment
       Säilytä nykyinen ympäristö.

       Mikäli kohdekäyttäjällä on rajoitettu ympäristö, tällä valitsimella ei ole
       vaikutusta (ellei su-komentoa käynnistänyt pääkäyttäjä).

VAROITUKSET

    Tällä versiolla su-sovelluksesta on useita käännösaikaisia valitsimia, ja niistä vain osa
    saattaa olla käytössä tietyissä paikoissa.

TIEDOSTOT

    /etc/passwd
       käyttäjätunnuksien tiedot

    /etc/shadow
       turvalliset käyttäjätunnuksien tiedot

KATSO MYÖS

    login(1), login.defs(5), sh(1)