Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAME

    su - vaihda käyttäjätunnusta tai tule pääkäyttäjäksi

SYNOPSIS

    su [valitsimet] [-] [kyttjtunnus [ parametrit ]]

KUVAUS

    su-komentoa käytetään vaihtamaan toiseksi käyttäjäksi kesken istunnon.
    Kun komento ajetaan ilman käyttäjänimeä, su oletuksena vaihtaa
    pääkäyttäjäksi. Valinnainen parametri - voidaan antaa kun halutaan
    samanlainen ympäristö kuin käyttäjä odottaa kirjautuessaan suoraan
    sisään.

    Muita parametreja voidaan antaa käyttäjänimen jälkeen, jolloin ne
    välitetään käyttäjän sisäänkirjautumiskuorelle. Erityisesti parametri
    -c tarkoittaa, että seuraava parametri on komento useimmissa
    komentotulkeissa. Komento suoritetaan kuorella, joka on määritetty
    /etc/passwd-tiedostossa kohdekäyttäjälle.

    Voit käyttää parametria -- erottamaan su-valitsimet kuorelle
    välitettävistä parametreista.

    Käyttäjältä pyydetään salasanaa tarvittaessa. Väärä salasana tuottaa
    virheilmoituksen. Kaikki yritykset, niin kelvolliset kuin
    virheellisetkin, kirjataan lokiin järjestelmän väärinkäytösten
    tunnistamiseksi.

    Nykyinen ympäristö välitetään kuorelle. $PATH-muuttujan arvo tyhjätään
    arvoksi /bin:/usr/bin tavallisille käyttäjille taikka
    /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin pääkäyttäjälle. Tämän käyttäytymisen voi
    vaihtaa asetuksilla ENV_PATH ja ENV_SUPATH tiedostossa /etc/login.defs.

    Sisäinen kirjautuminen ilmoitetaan lisäämällä "*" ensimmäiseksi
    merkiksi sisäänkirjautumiskuoreen. Annettua kotihakemistoa käytetään
    uuden tiedostojärjestelmän juurena, jonne käyttäjä tosiasiassa
    kirjautuu.

VALITSIMET

    su-komennon valitsimet ovat:

    -c, --command KUORI
       Määritä komento, jonka kuori käynnistää sen -c-valitsimella.

    -, -l, --login
       Tarjoa samankaltainen ympäristö kuin käyttäjä saisi
       kirjautuessaan suoraa sisään.

       Kun - on käytössä, se täytyy antaa viimeisenä valitsimena
       su-komennolle. Muilla valitsimilla (-l sekä --login) ei ole tätä
       rajoitusta.

    -s, --shell KUORI
       Käynnistettävä kuori

       Käynnistettävä kuori valitaan seuraavasti (tärkeimmästä alkaen):

       · Kuori, joka määritetään valitsimella --shell

       · Mikäli valitsinta --preserve-environment on käytetty, kuori
         onka määrittää ympäristömuuttuja $SHELL.

       · Kuori, joka on asetettu /etc/passwd-tietueessa
         kohdekäyttäjälle.

       · /bin/sh mikäli kuorta ei löytynyt millään edellisistä
         tavoista.

       Mikäli kohdekäyttäjällä on rajoitettu kuori (esim. kuorikenttä
       käyttäjän tietueessa /etc/passwd-tiedostossa ei löydy
       tiedostosta /etc/shell), niin valitsin --shell ja
       ympäristömuuttuja $SHELL jätetään huomiotta paitsi kun komennon
       su käynnistää pääkäyttäjä.

    -m, -p, --preserve-environment
       Säilytä nykyinen ympäristö.

       Mikäli kohdekäyttäjällä on rajoitettu ympäristö, tällä
       valitsimella ei ole vaikutusta (ellei su-komentoa käynnistänyt
       pääkäyttäjä).

VAROITUKSET

    Tällä versiolla su-sovelluksesta on useita käännösaikaisia valitsimia,
    ja niistä vain osa saattaa olla käytössä tietyissä paikoissa.

TIEDOSTOT

    /etc/passwd
       käyttäjätunnuksien tiedot

    /etc/shadow
       turvalliset käyttäjätunnuksien tiedot

KATSO MYÖS

    login(1), login.defs(5), sh(1)