Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

NIMI

    wesnoth – Taistelu Wesnothista, vuoropohjainen fantasiastrategiapeli

TIIVISTELMÄ

    wesnoth [VALITSIMET] [DATAHAKEMISTO]

KUVAUS

    Taistelu Wesnothista on vuoropohjainen fantasiastrategiapeli.

    Kukista kaikki vihollisjohtajat käyttäen tarkoin valittua ydinjoukkoa ja huolehdi samalla
    kulta- ja kyläresursseistasi. Kaikilla yksiköillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa;
    järjestä joukkosi mahdollisimman edullisiin asemiin estäen samalla vastustajia tekemästä
    samoin. Kerätessään kokemusta yksiköt oppivat uusia taitoja ja kehittyvät voimakkaammiksi.
    Pelaa omalla kielelläsi ja testaa taitojasi älykästä tietokonevastustajaa vastaan tai
    liity Wesnothin suureen nettipelaajien yhteisöön. Luo omia, uudenlaisia yksiköitä,
    skenaarioita tai kampanjoitasi ja jaa ne muiden pelaajien kanssa.

VALITSIMET

    --bpp luku
       Asettaa värisyvyyden (bits per pixel). Esimerkki: --bpp 32

    -c, --campaign [<kampanjan_tunniste>]
       aloittaa  suoraan  kampanjasta,  jonka  tunniste  on  <kamppanjan_tunniste>.
       Kampanjavalikko näytetään, jos tunnistetta ei ole määritetty. Huom: Käyttäessäsi
       tätä kytkintä, varmista, että datahakemiston polku on viimeisenä argumenttina.
       Muuten peli olettaa, että kampanjan/ skenaarion tunniste on myös datahakemisto.

    --campaign-difficulty <vaikeustaso>
       Annetun kampanjan vaikeustaso (1:stä maksimiin). Jos vaikeustasoa ei ole annettu,
       näytetään vaikeustason valikko.

    --campaign-scenario <skenaarion_tunniste>
       Skenaarion tunniste annetussa kampanjassa. Oletusarvo on ensimmäinen kampanja.

    --config-dir nimi
       Asettaa käyttäjän asetushakemiston nimi hakemistossa $HOME tai windowsin kansiossa
       ”Omat tiedostot\My Games”. Voit myös määrittää asetushakemiston tiedostopolun
       muualle, kuin $HOME tai "Omat tiedostot\My Games"

    --config-path
       Näyttää käyttäjän asetushakemiston polun ja lopettaa.

    --data-dir <hakemisto>
       korvaa datahakemiston annetulla polulla

    -d, --debug
       Mahdollistaa  ylimääräisiä  komentotila-asetuksia pelissä. (Katso wiki-sivulta
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode lisätietoja komentotilasta.)

    -e, --editor tiedosto
       Käynnistää pelinsisäisen karttaeditorin suoraan. Jos tiedosto on syötetty, komento
       vastaa komentoa -e --load

    --fps Näyttää pelin kuvanpäivitysnopeuden (frames per second, päivityksiä sekunnissa)
       ruudun kulmassa.

    -f, --fullscreen
       Käynnistää pelin kokoruututilassa.

    --gunzip syötetiedosto.gz
       Purkaa tiedoston, jonka tulisi olla gzip-muodossa, ja tallentaa sen  ilman
       .gz-päätettä. Poistaa syötetiedosto.gz:n.

    --gzip syötetiedosto
       Pakkaa tiedoston gzip-muodossa, tallentaa sen nimellä syötetiedosto.gz ja poistaa
       syötetiedoston.

    -h, --help
       Näyttää koosteen komentorivivalitsimista ja lopettaa.

    -l, --load tiedosto
       Lataa tallennuksen tiedosto normaalista tallennushakemistosta. Jos valitsinta -e
       tai --editor käytetään myös, käynnistää editorin tiedostossa oleva kartta avattuna.
       Jos kyseessä on hakemisto, käynnistää editorin kartanlatausdialogi avoinna.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa kaikkia aihealueita.
       Käytettävissä olevat tasot: error, warning, info, debug. Oletuksena käytetään tasoa
       error.

    --logdomains
       listaa määritetyt lokit (vain sellaiset, jotka sisältää filter, jos sitä käytetään)
       ja sulkee ohjelman

    --max-fps
       Asettaa enimmäisarvon kuvanpäivitysten määrälle sekunnissa. Arvon tulee olla
       väliltä 1–1000. Oletus on 50.

    -m, --multiplayer
       Käynnistää moninpelin. Joitakiin valitsimia voi yhdistää valitsimen --multiplayer
       kanssa, kuten alla selitetään. Vain nämä valinnaiset valitsimet voivat olla tämän
       valitsimen jälkeen.

    --no-delay
       Käynnistää pelin ilman viiveitä graafisen suorituskyvyn mittausta varten. Tämä on
       automaattisesti päällä käytettäessä valitsinta --nogui.

    --nocache
       Estää välimuistin luomisen pelidatasta.

    --nomusic
       Käynnistää pelin ilman musiikkia.

    --nosound
       Käynnistää pelin ilman ääniä ja musiikkia.

    --path Näyttää pelidatahakemiston nimen ja lopettaa.

    --preprocess, -p[=<määritys1>,<määritys2>,...] <tiedosto/kansio> <kohdekansio>
       esikäsittelee annetun tiedoston/kansion. Tiedosto(t) jotka kirjoitetaan annettuun
       kohdehakemistoon ovat käsittelemätön cfg tiedosto ja esikäsitelty cfg tiedosto.
       Tiedostot käsitellään rekursiivisesti perustuen esikäsittelijän sääntöihin, mikäli
       argumenttina on kansio. Perusmakrot data/core/macros kansiosta käsitellään ennen
       annettuja tiedostoja.  määritys1,määritys2,... - lisämääritykset lisätään ennen
       tiedostojen käsittelyä. Jos haluat lisätä ne, käytä '=' merkkiä niiden edessä. Jos
       'SKIP_CORE' sisältyy määrityslistaan, data/core kansiota ei käsitellä. Esimerkit:
       -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/tulos  tai  -p=MULTIPLAYER,OMA_KAMPANJA
       ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/tulos

    --preprocess-input-macros <lähdetiedosto>
       vain '--preprocess' komento käyttää. Määrittää [preproc_define]:it sisältävän
       tiedoston, joka lisätään ennen esikäsittelyä.

    --preprocess-output-macros [<kohdetiedosto>]
       vain '--preprocess' komento käyttää. Tulostaa  kaikki  esikäsitellyt  makrot
       kohdetiedostoon.  Jos  tiedostonimeä  ei  ole annettu, sen nimeksi annetaan
       '_MACROS.cfg', joka sijoitetaan esikäsittelykomennon kohdekansioon. Tätä kytkintä
       kannattaa käyttää ennen --preprocess komentoa.

    -r XxY, --resolution XxY
       Asettaa kuvatarkkuuden. Esimerkki: -r 800x600

    -s, --server [kone]
       Ottaa yhteyden valittuun koneeseen, muutoin ottaa yhteyden ensimmäiseen palvelimeen
       asetuksissa. Esimerkki: --server server.wesnoth.org

    --strict-validation
       kelpoisuusvirheitä käsitellään vakavina virheinä.

    -t, --test
       Käynnistää pelin pienessä testiskenaariossa.

    --validcache
       Olettaa, että välimuisti on validi. (Vaarallista.)

    -v, --version
       Näyttää versionumeron ja lopettaa.

    -w, --windowed
       Käynnistää pelin ikkunoidussa tilassa.

    --with-replay
       Toistaa uusinnan pelistä, joka ladataan valitsimella --load.

Valitsimen --multiplayer kanssa käytettävät valitsimet

    Osapuolikohtaisissa moninpelivalitsimissa on numero-kenttä. Se täytyy korvata puolen
    numerolla. Yleensä numero on 1 tai 2, mutta voi olla suurempikin riippuen valitun
    skenaarion mahdollisesta pelaajamäärästä.

    --ai_confignumero=arvo
       Valitsee asetustiedoston tekoälyn lataamiseksi tälle puolelle.

    --algorithmnumero=arvo
       Valitsee puolta kontrolloivalle tekoälylle tavallisesta poikkeavan algoritmin.
       Mahdollisia arvoja: idle_ai, sample_ai.

    --controllernumero=arvo
       Valitsee puolen kontrolloijan. Mahdolliset arvot ovat human ja ai.

    --era=arvo
       Tällä valitsimella voi valita pelattavan aikakauden oletusaikakauden sijaan.
       Aikakausi valitaan tunnisteen (id) perusteella. Aikakaudet on kuvattu tiedostossa
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       Lopettaa skenaarion päätyttyä näyttämättä voitto- tai häviöikkunaa, joka täytyisi
       sulkea   klikkaamalla   OK:ta.   Tätä   käytetään   myös   skriptatussa
       suorituskykytestauksessa.

    --nogui
       Käynnistää pelin ilman graafista käyttöliittymää. Toimiakseen tämän täytyy olla
       valitsimen --multiplayer edellä.

    --parmnumero=nimi:arvo
       Asettaa  puolelle  lisäparametreja.  Nämä  parametrit  riippuvat  valitsimien
       --controller ja --algorithm arvoista. Tämä valitsin on todennäköisesti hyödyllinen
       vain oman tekoälyn kehittäjille. (Ei vielä dokumentoitu täydellisesti.)

    --scenario=arvo
       Valitsee moninpeliskenaarion tunnisteen (id) perusteella.  Oletustunniste  on
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumero=arvo
       Valitsee liittouman tälle puolelle käytössä olevalta aikakaudelta. Liittouma
       valitaan tunnisteen (id)  perusteella.  Liittoumat  on  kuvattu  tiedostossa
       data/multiplayer.cfg.

    --turns=arvo
       Asettaa vuorojen määrän valittuun skenaarioon. Oletus on 50.

PALUUKOODI

    Normaali  paluukoodi  on 0. paluukoodi 1 tarkoittaa (SDL, video, fonttien, jne.)
    aloitusvirhettä. Paluukoodi 2 tarkoittaa virhettä komentorivillä annetussa komennossa.

TEKIJÄT

    Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Muokannut Nils Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>  ja  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.      Suomentanut      Wesnothin     suomennosryhmä
    (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Tämän manuaalin alkuperäisversion kirjoitti Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Käy virallisella kotisivulla: http://www.wesnoth.org/

TEKIJÄNOIKEUS

    Copyright © 2003-2012 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version 2, as published by
    the Free Software Foundation.  There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MYÖS

    wesnothd(6).