Provided by: aptitude_0.6.6-1ubuntu1_amd64 bug

NIMI

    aptitude - kehittynyt käyttöliittymä pakettienhallintaan

YHTEENVETO

    aptitude [<valitsimet>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all | update | upgrade}

    aptitude [<valitsimet>...] {changelog | dist-upgrade | download | forbid-version | hold |
        keep-all | markauto | purge | reinstall | remove | show | unmarkauto} paketit...

    aptitude [<valitsimet>...] search hakuehdot...

    aptitude [-S <tnimi>] [-u | -i]

    aptitude help

KUVAUS

    aptitude on tekstipohjainen käyttöliittymä Debian GNU/Linux -järjestelmän
    pakettienhallintaan.

    Se näyttää käyttäjälle pakettiluettelon ja mahdollistaa pakettienhallinnan, johon sisältyy
    mm. pakettien asennus, päivitys ja poistaminen. Näitä toimintoja on mahdollista käyttää
    sekä vuorovaikutteisesti että komentoriviltä

KOMENTORIVITOIMINNOT

    Ensimmäinen viivalla (”-”) alkamaton komentoriviparametri tulkitaan toiminnoksi, joka
    ohjelman halutaan suorittavan. Jos komentorivillä ei ole annettu toimintoa, aptitude
    käynnistyy vuorovaikutteiseen tilaan.

    Käytettävissä olevat toiminnot ovat

    install
      Asenna yksi tai useampia paketteja. Pakettien nimet annetaan listana
      ”install”-komennon perässä; jos paketin nimessä on aaltoviiva ”~”, se tulkitaan
      hakuehdoksi, ja jokainen hakuehtoa vastaava paketti asennetaan (katso lukua
      ”Hakuehdot” aptituden käyttöoppaassa).

      Halutun version paketista voi valita lisäämällä nimeen ”=<versio>”, esimerkiksi
      ”aptitude install apt=0.3.1”. Samoin paketin voi valita halutusta arkistosta
      lisäämällä ”/<arkisto>”, esimerkiksi ”aptitude install apt/experimental”.

      Kaikkia komentorivillä annettuja paketteja ei välttämättä asenneta; voit saada
      aptituden tekemään jotain muuta paketille lisäämällä ”toimintomerkin” paketin nimeen.
      Esimerkiksi aptitude remove wesnoth+ asentaa wesnoth-paketin, ei poista sitä.
      Käytettävissä olevat toimintomerkit ovat:

      <paketti>+
        Asenna <paketti>.

      <paketti>+M
        Asenna <paketti> ja merkitse se automaattisesti asennetuksi (huomaa, että jos
        mikään muu paketti ei riipu <paketti>:sta, se poistetaan saman tien).

      <paketti>-
        Poista <paketti>.

      <paketti>_
        Siivoa <paketti>: poista se asetustiedostoineen.

      <paketti>=
        Jäädytä <paketti>: peruuta sille määritetty asennus, päivitys tai poisto, ja estä
        paketin automaattinen päivitys myöhemmin.

      <paketti>:
        Säilytä <paketti> nykyisessä versiossaan: peruuta sille määritetty asennus,
        päivitys tai poisto. Toisin kuin jäädytys (yllä), paketin myöhempää automaattista
        päivitystä ei estetä.

      <paketti>&M
        Merkitse <paketti> automaattisesti asennetuksi.

      <paketti>&m
        Merkitse <paketti> käsin asennetuksi.

      Jos ”install”-komennolle ei anneta yhtään argumenttia, suoritetaan kaikki aiemmin
      tehtäviksi merkityt toimenpiteet.

        Huomaa
        Kun olet myöntynyt viimeiseen vahvistuspyyntöön, ”Install”-komento muokkaa
        aptituden suoritettavien toimintojen tietovarastoa. Jos siis annat komennon
        ”aptitude install foo bar” ja keskeytät asennuksen, sinun on ajettava vielä esim.
        ”aptitude remove foo bar” peruuttaaksesi asennuskäskyn.

    remove, purge, hold, keep, reinstall
      Nämä komennot toimivat kuten ”install”, mutta oletustoiminto on vastaavasti poisto,
      siivous, jäädytys, säilytys tai uudelleenasennus. Toimintomerkkien käyttö toimii myös
      samoin. Ero jäädytyksen ja säilytyksen välillä on, että jäädytys estää myös tulevat
      päivitykset, mutta säilytys vain peruuttaa nyt määritellyt toimenpiteet.

      Esimerkiksi ”aptitude remove '~ndeity'” poistaa kaikki paketit, joiden nimessä on
      merkkijono ”deity”.

    markauto, unmarkauto
      Merkitse paketit asennetuiksi automaattisesti tai käsin. Pakettien määritys tapahtuu
      kuten ”install”-komennossa yllä. Esimerkiksi ”aptitude markauto '~slibs'” merkitsee
      kaikki ryhmän ”libs” paketit automaattisesti asennetuiksi.

      Lisää tietoa automaattisesti asennetuista paketeista on aptituden käyttöoppaan luvussa
      ”Automaattisesti asennettujen pakettien hallinta”.

    forbid-version
      Estä paketin päivitys tiettyyn versioon. Tämä estää aptitudea päivittämästä pakettia
      annettuun versioon, mutta sallii päivitykset myöhempiin versioihin. Oletuksena
      aptitude valitsee version, johon paketti muuten päivitettäisiin, mutta tämän valinnan
      voi ohittaa lisäämällä ”=<versio>” paketin nimeen, esimerkiksi ”aptitude
      forbid-version vim=1.2.3.broken-4”.

      Tästä komennosta on hyötyä haluttaessa välttää rikkinäisiä versioita paketeista
      tarvitsematta asettaa ja poistaa jäädytyksiä käsin. Jos sittenkin haluat asentaa
      estetyn version, ”install”-komento poistaa eston.

    update
      Päivitä saatavilla olevien pakettien luettelo palvelimilta (tämä on sama kuin ”apt-get
      update”).

    upgrade
      Päivitä asennetut paketit tuoreimpiin saatavilla oleviin versioihinsa. Asennettuja
      paketteja poistetaan vain jos ne ovat käyttämättömiä (katso aptituden käyttöoppaan
      lukua ”Automaattisesti asennettujen pakettien hallinta”); uusia paketteja ei asenneta.

      Paketti säilytetään nykyisessä versiossaan, jos sitä ei ole mahdollista päivittää nämä
      rajoitukset huomioiden. Komennolla dist-upgrade saat päivitettyä myös tällaiset
      paketit.

    dist-upgrade
      Päivitä asennetut paketit tuoreimpaan saatavilla olevaan versioon asentaen ja poistaen
      paketteja, jos on tarpeen. Tämä komento tekee enemmän kuin upgrade ja saattaa siis
      tehdä jotain epämieluisaakin. Käyttäjiä suositellaan tarkistamaan tämän komennon
      ehdottamat toimenpiteet huolellisesti tai käyttämään turvallisempaa upgrade-komentoa.

    keep-all
      Peruuta kaikki paketeille määritetyt toimenpiteet. Kaikki määritetyt asennukset,
      poistot ja päivitykset peruutetaan.

    forget-new
      Unohda mitkä paketit ovat ”uusia” (sama kuin ”f”:n painaminen vuorovaikutteisessa
      tilassa).

    search
      Etsi paketteja hakuehdoilla. Hakuehdot annetaan ”search”-komennon jälkeen
      komentorivillä. Kaikki hakuehtoihin täsmäävät paketit näytetään, esimerkiksi ”aptitude
      search '~N'” näyttää kaikki ”uudet” paketit. Hakulausekkeet on selitetty aptituden
      käyttöoppaan luvussa ”Hakuehdot”.

      Jos et anna -F-valitsinta, aptitude search tulostaa paketit tämänkaltaisesti:

        i  apt               - Advanced front-end for dpkg
        pi apt-build            - frontend to apt to build, optimize and in
        cp apt-file            - APT package searching utility -- command-
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF Parser utilities

      Kukin hakutulos on omalla rivillään. Ensimmäinen merkki kertoo paketin nykyisen tilan;
      yleisimmät tässä ovat p, paketista ei ole jälkeäkään järjestelmässä, c, paketti on
      poistettu, mutta sen asetustiedostot ovat vielä olemassa, i, paketti on asennettu, ja
      v, paketti on näennäinen. Toinen merkki kertoo paketille suoritettavan toiminnon, jos
      sellainen on määritetty. Yleisimmät vaihtoehdot tässä ovat i, paketti asennetaan, d,
      paketti poistetaan, ja p, paketti poistetaan asetustiedostoineen. Jos kolmas merkki
      näytössä on A, paketti on automaattisesti asennettu.

      aptituden käyttöoppaan luku ”Pakettien tietojen näyttäminen” sisältää täydellisen
      luettelon mahdollisista tila- ja toimintomerkeistä.

    show
      Näytä yksityiskohtaiset tiedot yhdestä tai useammasta paketista. Pakettien nimet
      annetaan ”show”-komennon jälkeen komentorivillä. Jos annettu nimi sisältää ”~”-merkin,
      se käsitetään hakuehdoksi, ja kaikki siihen täsmäävät paketit näytetään (lisätietoa
      aptituden käyttöoppaan luvussa ”Hakuehdot”).

      Jos ylimääräisiä tietoja annetaan vähintään tasolla 1 (komentorivillä on annettu
      ainakin yksi -v-valitsin), tiedot näytetään paketin kaikista versioista. Muussa
      tapauksessa tiedot näytetään ”saatavilla olevasta versiosta” (versiosta, jonka
      ”aptitude install” noutaisi).

      Voit näyttää jonkin muun version tiedot lisäämällä =<versio> paketin nimeen. Voit
      näyttää tietystä arkistosta saatavilla olevan version tiedot lisäämällä /<arkisto>
      paketin nimeen. Jos käytät kumpaa tahansa näistä, vain valitun version tiedot
      näytetään riippumatta lisätietojen näyttötasosta.

      Jos lisätietojen näyttötaso on vähintään 1, näytetään myös paketin arkkitehtuuri,
      pakattu koko, tiedostonimi ja MD5-summa. Jos näyttötaso on vähintään 2, valitut
      versiot näytetään kustakin arkistosta, josta ne löytyvät.

    clean
      Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot (yleensä hakemistosta
      /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot, jotka eivät enää ole saatavilla
      palvelimilta. Tämä sallii varaston pitkäaikaisen käytön ilman, että sen koko kasvaisi
      rajoituksetta.

    changelog
      Nouda ja näytä kunkin annetun paketin tai lähdekoodipaketin Debian-muutosloki.

      Näytettävä muutosloki otetaan oletuksena versiosta, jonka komento ”aptitude install”
      asentaisi. Voit valita muun version lisäämällä =<versio> paketin nimeen. Voit myös
      valita arkiston lisäämällä /<arkisto> paketin nimeen.

    download
      Nouda paketin tuoreimman version pakettitiedosto työhakemistoon.

      Noudetun paketin versio on oletuksena se, jonka komento ”aptitude install” asentaisi.
      Voit valita muun version lisäämällä =<versio> paketin nimeen. Voit myös valita
      arkiston lisäämällä /<arkisto> paketin nimeen.

    help
      Näytä lyhyt yhteenveto käytettävissä olevista komennoista ja valitsimista.

VALITSIMET

    Seuraavia valitsimia voi käyttää muokkaamaan yllä kuvailtujen komentojen toimintaa. Vaikka
    kaikki komennot eivät huomioi kaikkia valitsimia, soveltumattomat valitsimet vain
    sivuutetaan, ja komento suoritetaan.

    -D, --show-deps
      Näytä asennus- ja poistokomentojen yhteydessä myös lyhyet yhteenvedot pakettien
      automaattisen asennuksen tai poiston syistä.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Älä asenna tai poista paketteja, ainoastaan nouda ne pakettivarastoon. Pakettivarasto
      on oletuksena hakemistossa /var/cache/apt/archives.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <muotoilu>, --display-format <muotoilu>
      Määritä komennon search tulosteessa käytettävä muotoilu. Esimerkiksi
      <muotoilu>-argumentin arvo ”%p %V %v” näyttää paketin nimen, sen asennetun version ja
      saatavilla olevan version. Käyttöoppaan luvussa ”Pakettien näytön asetukset” on
      selitetty <muotoilu>n mahdolliset arvot.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f
      Yritä korjata rikkinäisten pakettien riippuvuuksia enemmän, jopa niin, että kaikkia
      komentoriviltä annettuja toimintoja ei välttämättä suoriteta.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    -h, --help
      Näytä lyhyt avustusteksti. Tämä on sama kuin help-komento.

    -P, --prompt
      Näytä aina kehote, vaikka pyydetyt toiminnot olisivatkin ainot, jotka suoritetaan.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends

      Älä käsittele suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja asennettaessa (tämä ohittaa
      asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf ja ~/.aptitude/config määritellyt asetukset).

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Recommends-Important

    -r, --with-recommends
      Käsittele suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja asennettaessa (tämä ohittaa
      asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf ja ~/.aptitude/config määritellyt asetukset).

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Recommends-Important

    -s, --simulate
      Komentoriviltä suoritettaessa tulosta suoritettavat toiminnot ruudulle, mutta älä
      suorita niitä. Tätä voi käyttää ilman root-oikeuksia. Kokoruudun tilassa avaa varasto
      vain luettavaksi riippumatta siitä oletko root.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Simulate.

    --schedule-only
      Jos käytetty komento muokkaa pakettien tiloja, merkitse komento suoritettavaksi, mutta
      älä vielä suorita sitä. Tällaiset siirretyt toiminnot voit suorittaa myöhemmin
      komennolla aptitude install (ilman muita argumentteja). Tämä vastaa sitä, että
      kokoruudun tilassa merkitsisi samat toimenpiteet ja poistuisi.

      Esimerkiksi aptitude --schedule-only install evolution merkitsee evolution-paketin
      asennettavaksi myöhemmin.

    -t <julkaisu>, --target-release <julkaisu>
      Aseta julkaisu, josta paketit asennetaan. Esimerkiksi ”aptitude -t experimental ...”
      valitsee asennettavat paketit experimental-julkaisusta, ellei yksittäiselle paketille
      ole määritetty muuta (esimerkiksi tietyn version asennus). Komentorivikomennoille
      ”changelog”, ”download” ja ”show” tämä on sama kuin lisäisi /<julkaisu> jokaisen
      paketin nimen perään; muilla komennoilla tämä vaikuttaa oletuksena saatavilla olevaan
      versioon kuten apt_preferences(5) kuvaa.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus APT::Default-Release.

    -O <järjestys>, --sort <järjestys>
      Määritä järjestys, jossa komennon search tuloste näytetään. Esimerkiksi ”installsize”
      järjestää paketit nousevaan järjestykseen paketin asennetun koon mukaan. Käyttöoppaan
      luvussa ”Pakettien järjestyksen asetukset” on kerrottu mahdolliset järjestykset.

    -o <avain>=<arvo>
      Määritä asetus suoraan, esimerkiksi -o Aptitude::Log=/tmp/loki tulostaa lokin
      aptituden toiminnasta tiedostoon /tmp/loki. Asetukset on selitetty aptituden
      käyttöoppaan luvussa ”Asetustiedosto”

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Älä näytä tietoja edistymisestä, mikä tekee tulostuksesta lokitettavaa. Tämän
      valitsimen voi antaa useita kertoja, mikä tekee tulostuksesta vielä vähäisempää, mutta
      toisin kuin apt-get, aptitude ei oleta -y-valitsinta kun -q on annettu useammin kuin
      kerran.

      Valinnainen =<n> asettaa suoraan hiljaisuustason (esimerkiksi ohittamaan tiedostossa
      /etc/apt/apt.conf olevan asetuksen). Tämä saa ohjelman käyttäytymään ikäänkuin -q
      olisi annettu täsmälleen <n> kertaa.

    -V, --show-versions
      Näytä, mitkä versiot paketeista asennetaan.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Tulosta enemmän tietoja joidenkin komentojen (esim. show) toiminnasta. Tämän
      valitsimen voi antaa monta kertaa; mitä useampia kertoja, sitä enemmän tietoja
      tulostetaan.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Näytä aptituden versionumero ja hieman tietoa käännösympäristöstä.

    --visual-preview
      Asennettaessa tai poistettaessa paketteja älä näytä tavallista komentorivikehotetta,
      vaan käynnistä koko ruudun liittymän esikatseluruutu.

    -w <leveys>, --width <leveys>
      Määritä näytön leveys komennon search tulostetta varten. Oletusarvona käytetään
      päätteen leveyttä.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Vastaa kaikkiin kyllä/ei-kysymyksiin kyllä. Erityisesti paketteja asennettaessa,
      päivitettäessa tai poistettaessa ei tulosteta kehotetta. Tämä ei vaikuta
      ”vaarallisten” toimintojen kehotteisiin, esimerkiksi haluttaessa poistaa välttämätön
      paketti. Tämä ohittaa valitsimen -P.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Näytä kuinka paljon kukin asennettava, päivitettävä tai poistettava paketti vaatii tai
      vapauttaa tilaa levyltä.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Seuraavat valitsimet vaikuttavat koko ruudun käyttöliittymään, ja ne on tarkoitettu
    lähinnä sisäiseen käyttöön. Yleensä niitä ei tarvitse käyttää.

    -S <tnimi>
      Lataa laajennetut tilatiedot tiedostosta <tnimi>.

    -u
      Aloita pakettiluettelon päivitys heti käynnistyksen jälkeen. Tätä valitsinta ei voi
      käyttää yhdessä valitsimen -i kanssa.

    -i
      Näytä esikatseluruutu heti käynnistyksen jälkeen (sama kuin käynnistäisi ohjelman ja
      painaisi ”g”). Tätä valitsinta ei voi käyttää yhdessä valitsimen ”-u” kanssa.

ENVIRONMENT

    HOME
      Jos $HOME/.aptitude on olemassa, aptitude tallettaa asetuksensa tiedostoon
      $HOME/.aptitude/config. Muuten se hakee käyttäjän kotihakemiston getpwuid(2)-kutsulla
      ja tallettaa asetustiedostonsa sinne.

    PAGER
      Jos tämä ympäristömuuttuja on asetettu, ”aptitude changelog”-komento käyttää sitä
      muutoslokien näyttöön. Jos sitä ei ole asetettu, aptitude käyttää oletuksena ohjelmaa
      more.

    TMP
      Jos ympäristömuuttujaa TMPDIR ei ole asetettu, aptitude tallettaa tilapäistiedostonsa
      hakemistoon TMP, jos se on asetettu. Muuten nämä talletetaan hakemistoon /tmp.

    TMPDIR

      aptitude tallettaa tilapäistiedostonsa tämän ympäristömuuttujan nimeämään hakemistoon.
      Jos TMPDIR ei ole asetettu, aptitude käyttää TMP:ä. Jos myös TMP on asettamaton,
      aptitude käyttää hakemistoa /tmp.

KATSO MYÖS

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/<lang>/index.html from the package
    aptitude-doc-<lang>

TEKIJÄT

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Tekijä.

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Tekijä.

    Jaakko Kangasharju <ashar@iki.fi>
      Suomennos

TEKIJÄNOIKEUDET

    This manual page is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
    terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
    either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

    This manual page is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
    WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual
    page; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
    Boston, MA 02111-1307 USA

[FIXME: source]                                    APTITUDE(8)