Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    cheatmake - engana a make para non recompilar certos ficheiros

SINOPSE

    cheatmake [hidechangeficheiro] [show] [whyficheiro]

DESCRICI'ON

    cheatmake e usado para aforrar tempo ao recompilar. Pode enganar a make
    para que salte ficheiros que non fosen modificados dun xeito
    significativo. Pode ser usado, por exemplo, se modifica un comentario
    nun ficheiro pero non o codigo efectivo.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

OPCI'ONS

    hidechange ficheiro
      Acocha a modificacion do ficheiro mudandolle o selo temporal cara o
      pasado. Use con precaucion!

    show
      Lista os ficheiros que make debe recompilar na actualidade

    why ficheiro
      Explica por que debe recompilar make o ficheiro

AMBIENTE

    Unha das seguintes variabeis (pero non ambas as duas) debe estar
    configurada se o directorio das fontes non e o mesmo que o do codigo
    obxecto. Se o do codigo obxecto e simplesmente un subdirectorio do das
    fontes, debe usarse a variabel OBJ_SUBDIR, mais simples.

    OBJ_SUBJDIR
      Indica que o directorio do codigo obxecto esta no subdirectorio
      indicado do das fontes. Por exemplo, se o directorio das fontes e
      kdesdk e o do codigo obxecto e kdesdk/obj-i386-linux, enton
      OBJ_SUBDIR debe ser obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Unha expresion de sed que e usada para transformar o directorio das
      fontes no de compilacion. Por exemplo, se o das fontes e
      kdesdk/obj-i386-linux, enton OBJ_REPLACEMENT debe configurarse como
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAM'EN

    make(1)

AUTORES

    cheatmake foi escrito por David Faure faure@kde.org. Esta paxina de
    manual foi escrita por Ben Burton bab@debian.org para o sistema Debian
    GNU/Linux(R) (pero pode ser usada por outros).

[FIXME: source]        8 de marzo de 2003         CHEATMAKE(1)