Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    checkXML - Unha ferramenta lint de XML para documentos KDE DocBook de
    XML.

SINOPSE

    checkXML [nomeFicheiro]

DESCRICIÓN

    checkXML é unha ferramenta para procurar erros de sintaxe en ficheiros
    XML DocBook de KDE. Tamén pode ser empregada para outros ficheiros XML
    baseados en DocBook, pero debería empregar a ferramenta xmllint(1), que
    é menos específica, se non está a traballar na documentación de KDE.

CONSULTE TAMÉN

    meinproc4(1) xmllint(1)

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.

[FIXME: source]          2003-07-03            CHECKXML(1)