Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    checkXML - Unha ferramenta lint de XML para documentos KDE DocBook de
    XML.

SINOPSE

    checkXML [nomeFicheiro]

DESCRICI'ON

    checkXML e unha ferramenta para procurar erros de sintaxe en ficheiros
    XML DocBook de KDE. Tamen pode ser empregada para outros ficheiros XML
    baseados en DocBook, pero deberia empregar a ferramenta xmllint(1), que
    e menos especifica, se non esta a traballar na documentacion de KDE.

CONSULTE TAM'EN

    meinproc4(1) xmllint(1)

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.

[FIXME: source]          2003-07-03            CHECKXML(1)