Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    create_makefiles - Cria de novo todos os ficheiros Makefile dun
    directorio

SINOPSE

    create_makefiles [dir]

DESCRICIÓN

    create_makefiles cria de novo todos os Makefiles en dir e non seus
    subdirectorios (recursivamente) a partir dos modelos Makefile.am
    correspondentes.

    Este guión debe ser executado desde o directorio raíz (o que conte o
    "configure". Aforra tempo comparado con executar "configure" por
    enteiro.

    Se o directorio das fontes é diferentes do do código obxecto (consulte
    as variábeis de contorno en baixo), asumirase que cada Makefile.am e
    Makefile.in pertencen baixo os directorio das fontes e que os Makefile
    ao de compilación.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

AMBIENTE

    Unha das seguintes variábeis (pero non ambas as dúas) debe ser
    configurada se o directorio das fontes é diferente ao do código
    obxecto. Se o do código obxecto é un subdirectorio do das fontes, debe
    usarse a variábel OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Indica que o directorio do código obxecto está no subdirectorio
      especificado baixo o directorio das fontes. Por exemplo, se o
      directorio das fontes é kdesdk e o do código obxecto é
      kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_SUBDIR debe axustarse a
      obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Unha expresión de sed que é usada para transformar o directorio das
      fontes no de código obxecto. Por exemplo, se o directorio das
      fontes é kdesdk, entón OBJ_REPLACEMENT debe ser
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAMÉN

    create_makefile(1) make(2)

AUTORES

    create_makefiles foi escrito por David Faure faure@kde.org.

    Esta páxina de manual foi elaborada escrita Ben Burton bab@debian.org
    para o sistema Debian GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).

                              CREATE_MAKEFILES()