Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    create_makefiles - Cria de novo todos os ficheiros Makefile dun
    directorio

SINOPSE

    create_makefiles [dir]

DESCRICI'ON

    create_makefiles cria de novo todos os Makefiles en dir e non seus
    subdirectorios (recursivamente) a partir dos modelos Makefile.am
    correspondentes.

    Este guion debe ser executado desde o directorio raiz (o que conte o
    "configure". Aforra tempo comparado con executar "configure" por
    enteiro.

    Se o directorio das fontes e diferentes do do codigo obxecto (consulte
    as variabeis de contorno en baixo), asumirase que cada Makefile.am e
    Makefile.in pertencen baixo os directorio das fontes e que os Makefile
    ao de compilacion.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

AMBIENTE

    Unha das seguintes variabeis (pero non ambas as duas) debe ser
    configurada se o directorio das fontes e diferente ao do codigo
    obxecto. Se o do codigo obxecto e un subdirectorio do das fontes, debe
    usarse a variabel OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Indica que o directorio do codigo obxecto esta no subdirectorio
      especificado baixo o directorio das fontes. Por exemplo, se o
      directorio das fontes e kdesdk e o do codigo obxecto e
      kdesdk/obj-i386-linux, enton OBJ_SUBDIR debe axustarse a
      obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Unha expresion de sed que e usada para transformar o directorio das
      fontes no de codigo obxecto. Por exemplo, se o directorio das
      fontes e kdesdk, enton OBJ_REPLACEMENT debe ser
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAM'EN

    create_makefile(1) make(2)

AUTORES

    create_makefiles foi escrito por David Faure faure@kde.org.

    Esta paxina de manual foi elaborada escrita Ben Burton bab@debian.org
    para o sistema Debian GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).

                              CREATE_MAKEFILES()