Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    cvslastlog - Mostra o entrada de rexistro da última entrega dun ficheiro.

SINOPSE

    cvslastlog [nomeFicheiro]

DESCRICIÓN

    cvslastlog mostra o rexistro asociado coa última entrega CVS do ficheiro dado. Depende da
    versión local do ficheiro, non da do servidor.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AUTOR

    Ben Burton <>
      Autor.

[FIXME: source]             6 de abril de 2003             CVSLASTLOG(1)