Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    cvslastlog - Mostra o entrada de rexistro da última entrega dun
    ficheiro.

SINOPSE

    cvslastlog [nomeFicheiro]

DESCRICIÓN

    cvslastlog mostra o rexistro asociado coa última entrega CVS do
    ficheiro dado. Depende da versión local do ficheiro, non da do
    servidor.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

AUTOR

    Ben Burton <>
      Autor.

[FIXME: source]        6 de abril de 2003         CVSLASTLOG(1)