Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    cvsrevertlast - Reverte os ficheiros no CVS unha revision cara tras

SINOPSE

    cvsrevertlast [nomeFicheiro]

DESCRICI'ON

    cvsrevertlast e usado para votar unha version cara tras no CVS todos os
    ficheiros na lina de comandos. Os ficheiros non seran entregados.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

CONSULTE TAM'EN

    cvsblame(1)

AUTOR

    Ben Burton <>
      Autor.

[FIXME: source]        6 de abril de 2003       CVSREVERTLAST(1)