Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    cxxmetric - Metricas simples de codigo fonte en C e C++

SINOPSE

    cxxmetric [ficheiro]

DESCRICI'ON

    cxxmetric conta linas de codigo, comentarios e espazo en branco e
    calcula outras variabeis estatisticas para cada ficheiro de fontes
    dado. Os ficheiros de fontes deben estar escritos en C ou C++.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        07 de abril de 2003         CXXMETRIC(1)