Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    demangle - Desfai a mutilación dos nomes dos símbolos de C++

SINOPSE

    demangle

DESCRICIÓN

    demangle le unha lista de nomes de símbolos de C++ mutilados desde a entrada estándar e
    convérteos a unha forma lexíbel na saída estándar.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

EXEMPLO

    Crie un ficheiro chamado nomes que conteña os seguintes nomes codificados de símbolos:

      _ZNK6Object10metaObjectEv
      _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
      _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Estes nomes poden ser recuperados como segue:

      example$ demangle < nomes
      Object::metaObject() const
      QPtrList<Arrow>::clear()
      construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

CONSULTE TAMÉN

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de abril de 2003              DEMANGLE(1)