Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    extend_dmalloc - Analiza os enderezos de retorno a partir do ficheiros
    de rexistro de dmalloc.

SINOPSE

    extend_dmalloc [rexistroDmalloc binario]

DESCRICIÓN

    extend_dmalloc executará gdb(1) para extrair información acerca dos
    enderezos de retorno non ficheiro de rexistro de dmalloc(1). Examinará
    calquer liña ra= e tentará obter os números de liña correspondentes

    O argumento binario debe sero o binario que xerase o rexistro
    rexistroDmalloc.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

NOTAS

    Tal vez desexe dirixir a saída de extend_dmalloc a un ficheiro, xa que
    de outro xeito gdb parece perguntar por un retorno como se estivese no
    fin dunha páxina.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003       EXTEND_DMALLOC(1)