Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

       extend_dmalloc - Analiza os enderezos de retorno a partir do ficheiros
       de rexistro de dmalloc.

SINOPSE

       extend_dmalloc [rexistroDmalloc binario]

DESCRICIÓN

       extend_dmalloc executará gdb(1) para extrair información acerca dos
       enderezos de retorno non ficheiro de rexistro de dmalloc(1). Examinará
       calquer liña ra= e tentará obter os números de liña correspondentes

       O argumento binario debe sero o binario que xerase o rexistro
       rexistroDmalloc.

       Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
       KDE.

NOTAS

       Tal vez desexe dirixir a saída de extend_dmalloc a un ficheiro, xa que
       de outro xeito gdb parece perguntar por un retorno como se estivese no
       fin dunha páxina.

AUTOR

       Ben Burton <bab@debian.org>
           Autor.

[FIXME: source]               7 de abril de 2003             EXTEND_DMALLOC(1)