Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    extend_dmalloc - Analiza os enderezos de retorno a partir do ficheiros
    de rexistro de dmalloc.

SINOPSE

    extend_dmalloc [rexistroDmalloc binario]

DESCRICI'ON

    extend_dmalloc executara gdb(1) para extrair informacion acerca dos
    enderezos de retorno non ficheiro de rexistro de dmalloc(1). Examinara
    calquer lina ra= e tentara obter os numeros de lina correspondentes

    O argumento binario debe sero o binario que xerase o rexistro
    rexistroDmalloc.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

NOTAS

    Tal vez desexe dirixir a saida de extend_dmalloc a un ficheiro, xa que
    de outro xeito gdb parece perguntar por un retorno como se estivese no
    fin dunha paxina.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003       EXTEND_DMALLOC(1)