Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    fixincludes - Reduce o número de #includes nos ficheiros de fontes de
    KDE

SINOPSE

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify]
          [ficheiro] [--help]

DESCRICIÓN

    fixincludes tenta reducir o número de #includes nos ficheiros de fontes
    de C++. Grande parte do que fai é específico para as fontes de KDE polo
    que posibelmente non traballe tan ben con fontes de programas que non
    sexan de KDE.

    Foron identificados os seguintes problemas de fixincludes:

    ·  Incluír cabezallos que deixaron de estar soportados pero que
      existen por compatibilidades con versións anteriores de Qt/KDE;

    ·  Incluír o mesmo ficheiro múltiplas veces.

    Temén hai un modo experimental que tenta eliminar un #include de cada
    vez (cunhas poucas excepcións) para ver se as fontes aínda compilan.
    Lembre que este é un modo experimental que modificará as fontes
    orixinais.

    Por omisión, as fontes non serán modificadas; os problemas que sexan
    identificados serán notificados pola saída estándar.

    A lista de fontes C++ a examinar debe ser indicada na liña de comandos.
    Se non indica nengún ficheiro, todas as fontes C++ no ou dentro do
    directorio actual serán examinadas (coa excepción dos directorios nos
    que o seu ficheiro Makefile.am conteña a opción -UQT_NO_COMPAT ou
    -UKDE_NO_COMPAT)

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

OPCIÓNS

    -v, --verbose
      Modo verborreico. Móstrase información adicional de depuración pola
      saída estándar.

    -e, --experimental
      Modo experimental, definido en detalle anteriormente. Lembre que
      esta opción implica un --modify.

    -m, --modify
      Ademais de escreber na saída estándar, modificará de verdade as
      fontes orixinais para corrixir os problemas que fosen encontrados.

AUTORES

    fixincludes foi escrito por Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003        FIXINCLUDES(1)