Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kalzium - Un programa de KDE para a ensinanza da química

SINOPSE

    kalzium [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIÓN

    Kalzium é un programa que mostra a táboa periódica dos elementos. Pode
    usar Kalzium para pesquisar información acerca dos elementos ou para
    aprender cousas acerca da táboa mesma.

    Kalzium dá todo tipo de información acerca da táboa periódica. Pode
    procurar moreas de información acerca dos elementos e tamén usar
    visualizacións para mostralos.

    Este paquete é parte do módulo oficial de KDE para educación.

CONSULTE TAMÉN

    Dispón de documentación para o usuario máis detallada en help:/kalzium
    (pode escreber este URL no Konqueror ou executar
    khelpcenterhelp:/kalzium).

AUTORES

    Kalzium foi escrito por Carsten Niehaus cniehaus@kde.org e Tomisalve
    Gountchev tomi@idiom.com.

    Esta páxina de manual foi escrita por Ben Burton

AUTOR

    Ben Burton
      Autor.

[FIXME: source]          2010-10-06            KALZIUM(1)