Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kalzium - Un programa de KDE para a ensinanza da quimica

SINOPSE

    kalzium [Opci'ons xen'ericas do KDE] [Opci'ons xen'ericas do Qt]

DESCRICI'ON

    Kalzium e un programa que mostra a taboa periodica dos elementos. Pode
    usar Kalzium para pesquisar informacion acerca dos elementos ou para
    aprender cousas acerca da taboa mesma.

    Kalzium da todo tipo de informacion acerca da taboa periodica. Pode
    procurar moreas de informacion acerca dos elementos e tamen usar
    visualizacions para mostralos.

    Este paquete e parte do modulo oficial de KDE para educacion.

CONSULTE TAM'EN

    Dispon de documentacion para o usuario mais detallada en help:/kalzium
    (pode escreber este URL no Konqueror ou executar
    khelpcenterhelp:/kalzium).

AUTORES

    Kalzium foi escrito por Carsten Niehaus cniehaus@kde.org e Tomisalve
    Gountchev tomi@idiom.com.

    Esta paxina de manual foi escrita por Ben Burton

AUTOR

    Ben Burton
      Autor.

[FIXME: source]          2010-10-06            KALZIUM(1)