Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kbruch - Aprender a calcular con fraccións

SINOPSE

    kbruch [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIÓN

    KBruch é un pequeno programa para praticar o cálculo con fraccións. Fornece diferentes
    exercicios con esta fin. O programa comproba o que escribe o usuario e responde en
    consecuencia.

CONSULTA TAMÉN

    Hai disponíbel información mais detallada en help:/kbruch (podes ou introducir este URL en
    Konqueror ou executar khelpcenter help:/kbruch).

    Tamén hai mais información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de kde[1]

AUTORES

    KBruch foi escrito por Sebastian Stein seb.kde@hpfsc.de

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de kde
      http://edu.kde.org/kbruch/