Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

kconfig_compiler


NOME

    kconfig_compiler - Compilador da configuracion de KDE

SINOPSE

    kconfig_compiler [Opcions de Qt] [Opcions de KDE] [opcions] file.kcfg
            file.kcfgc

DESCRICI'ON

    kconfig_compiler xera codigo fonte en C++ a partir de dous ficheiros. O
    primeiro deles (.kcfg) conten informacion acerca das opcions de
    configuracion e o segundo (.kcfgc) fornece as opcions da xerazon do
    codigo.

    O codigo fonte xerado conten unha clase baseada en KConfigSkeleton que
    fornece unha API para aceder aos dados de configuracion do programa.

OPCI'ONS

    Argumentos:

    file.kcfg
      Ficheiro XML kcfg de entrada

    file.kcfgc
      Ficheiro de opcions da xerazon do codigo

    Opci'ons:

    -d, --directory <dir>
      O directorio onde xerar os ficheiros [.]

    Opci'ons xen'ericas:

    --help
      Mostra axuda acerca das opcions

    --help-qt
      Mostra as opcions especificas de Qt

    --help-kde
      Mostra as opcions especificas de KDE

    --help-all
      Mostra todas as opcions

    --author
      Mostra informacion do autor

    -v, --version
      Mostra informacion da version

    --license
      Mostra informacion da licenza

    Opci'ons de KDE:

    --caption <t'itulo>
      Usa "titulo" como o nome na barra do titulo

    --icon <'icone>
      Usa "icone" como o icone do programa

    --miniicon <'icone>
      Usa "icone" como o icone do programa

    --config <nomeFicheiro>
      Usa un ficheiro de configuracion alternativo

    --dcopserver <servidor>
      Usa o servidor DCOP especificado por "servidor"

    --nocrashhandler
      Deshabilita o xestor de peches inesperados para opter emborcados de
      memoria

    --waitforwm
      Agarda por un xestor de fiestras compatibel con WM_NET

    --style <estilo>
      Estabelece o estilo da GUI do programa

    --geometry <xeometr'ia>
      Estabelece da xeometria do widget principal - consulte man X para
      saber mais acerca do formato do argumento

    Opci'ons de Qt:

    --display <nomePantalla>
      Usa o display "nomePantalla" do servidor X

    --session <idSesion>
      Restaura o programa co "idSesion" indicado

    --cmap
      Fai que o programa instale un mapa de cores privado nunha pantalla
      de 8-bit

    --ncols <cantidade>
      Limita o numero de cores reservadas no cubo de cores nunha pantalla
      de 8-bit, se o programa esta a usar a especificacion de cor
      QApplication::ManyColor

    --nograb
      Indicalle a Qt que nunha capture o rato nen o teclado

    --sync
      Troca para o modo sincrono para depuracion

    --fn, --font <tipoLetra>
      Define o tipo de letra do programa

    --bg, --background <cor>
      Estabelece a cor de fondo predeterminada e a paleta do programa (as
      sombras claras e escuras son calculadas)

    --fg, --foreground <cor>
      Estabelece a cor de primeiro plano predeterminada

    --btn, --button <cor>
      Estabelece a cor predeterminada dos botons

    --name <nome>
      Estabelece o nome do programa

    --title <t'itulo>
      Estabelece o titulo do programa

    --visual TrueColor
      Obriga ao programa a empregar TrueColor nunha pantalla de 8-bit

    --inputstyle <estiloEntrada>
      Axusta o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores
      posibeis son "onthespot", "overthespot", "offthespot", e "root"

    --im <servidor XIM>
      Indica o servidor XIM

    --noxim
      Deshabilita o XIM

    --reverse
      Reflicte a disposicion dos widgets por enteiro

CONSULTE TAM'EN

    http://developer.kde.org
      O sitio web dos desenvolventes de KDE

ERROS

    Por favor, empregue http://bugs.kde.org para informar de erros, non
    envie directamente correos aos autores.

AUTORES

    Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
      Autor.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Autor.

    Zack Rusin <zack@kde.org>
      Autor.