Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kde4-config - Imprime as rotas de instalacion de KDE

SINOPSE

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path tipo]
          [--userpath tipo] [--install tipo]

DESCRICI'ON

    kde4-config e un programa da lina de comandos que se emprega para obter
    informacion acerca da instalacion de KDE ou das rotas do usuario.

    Empregue este programa para determinar onde estan os distintos
    elementos da instalacion de KDE no sistema.

OPCI'ONS

    --expandvars
      expande ${prefix} e ${exec_prefix} na saida

    --prefix
      Prefixo compilado para as bibliotecas de KDE

    --exec-prefix
      O exec_prefix compilado das bibliotecas de KDE

    --libsuffix
      O sufixo compilado da rota da biblioteca

    --localprefix
      O prefixo en $HOME empregado para escreber os ficheiros

    --version
      A cadea de version compilada das bibliotecas de KDE

    --types
      Mostra unha lista de todos os tipos de recurso de KDE disponibeis

    --path tipo
      Rota de busca do tipo especificado

    --userpath tipo
      Rotas de usuario para os tipos: desktop|autostart|trash|document

    --install tipo
      Prefixo onde instalar os ficheiros do recurso

EXEMPLOS

    Imprime o directorio superior da instalacion de KDE:

    % kde4-config --prefix

    Imprime unha lista con todos os tipos de recurso:

    % kde4-config --types

    Imprime a rota do fondo de escritorio instalado:

    % kde4-config --path wallpaper

CONSULTE TAM'EN

    kdeoptions(7)

ERROS

    Nengun conecido.

AUTOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Autor.