Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kig - un programa de xeometría interactiva para o

SINOPSE

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile nome do ficheiro]] [Opcións xenéricas do KDE]
      [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIÓN

    O Kig é un aplicativo para a xeometría interactiva. Pretende cumprir dous obxectivos:

    ·  Permitir que os estudantes exploren interactivamente as figuras e os conceptos
      matemáticos utilizando o computador;

    ·  Servir como ferramenta WYSIWYG ("o que se ve é o que se obtén") para deseñar figuras
      matemáticas e incluílas noutros documentos.

    Con este programa pódese facer xeometría nun computador igual que nun encerado nunha aula.
    Porén, o programa permite mover e modificar partes dun debuxo xeométrico para ver así que
    outras partes resultan alteradas como consecuencia.

    O Kig admite lugares xeométricos e macros definidas polo usuario. Tamén importa e exporta
    formatos de ficheiros alleos, como os de Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg e XFig.

    Este aplicativo fai parte do módulo de educación oficial do KDE.

OPCIÓNS

    -c, --convert-to-native
      Non mostrar unha GUI. Convertir o ficheiro indicado para o formato nativo do Kig. Este
      vai para a saída normal a menos que se lle pase Kig--outfile.

    -o, --outfile nome de ficheiro
      Emprégase con --convert-to-native para indicar onde gravar o ficheiro creado novo do
      Kig. De non especificar esta opción ou non indicar un nome de ficheiro con -, o
      ficheiro vai para a saída normal.

VEXA TAMÉN

    Está dispoñíbel documentación máis detallada para o usuario en help:/kig (podes introducir
    este URL en Konqueror, ou executar khelpcenterhelp:/kig).

    Hai máis información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de KDE[1].

AUTORES

    O Kig escribírono Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it, Pino Toscano
    toscano.pino@tiscali.ite outros.

    Esta páxina de manual está baseada na preparada para Debian por Ben Burton bab@debian.org.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de KDE
      http://edu.kde.org/kig/