Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kig - un programa de xeometria interactiva para o

SINOPSE

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile nome do ficheiro]]
      [Opcions xenericas do KDE] [Opcions xenericas do Qt]

DESCRICI'ON

    O Kig e un aplicativo para a xeometria interactiva. Pretende cumprir
    dous obxectivos:

    o  Permitir que os estudantes exploren interactivamente as figuras e
      os conceptos matematicos utilizando o computador;

    o  Servir como ferramenta WYSIWYG ("o que se ve e o que se obten")
      para desenar figuras matematicas e incluilas noutros documentos.

    Con este programa podese facer xeometria nun computador igual que nun
    encerado nunha aula. Poren, o programa permite mover e modificar partes
    dun debuxo xeometrico para ver asi que outras partes resultan alteradas
    como consecuencia.

    O Kig admite lugares xeometricos e macros definidas polo usuario. Tamen
    importa e exporta formatos de ficheiros alleos, como os de Cabri, Dr.
    Geo, KGeo, KSeg e XFig.

    Este aplicativo fai parte do modulo de educacion oficial do KDE.

OPCI'ONS

    -c, --convert-to-native
      Non mostrar unha GUI. Convertir o ficheiro indicado para o formato
      nativo do Kig. Este vai para a saida normal a menos que se lle pase
      Kig--outfile.

    -o, --outfile nome de ficheiro
      Empregase con --convert-to-native para indicar onde gravar o
      ficheiro creado novo do Kig. De non especificar esta opcion ou non
      indicar un nome de ficheiro con -, o ficheiro vai para a saida
      normal.

VEXA TAM'EN

    Esta disponibel documentacion mais detallada para o usuario en
    help:/kig (podes introducir este URL en Konqueror, ou executar
    khelpcenterhelp:/kig).

    Hai mais informacion disponibel no sitio web do proxecto educativo de
    KDE[1].

AUTORES

    O Kig escribirono Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it,
    Pino Toscano toscano.pino@tiscali.ite outros.

    Esta paxina de manual esta baseada na preparada para Debian por Ben
    Burton bab@debian.org.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de KDE
      http://edu.kde.org/kig/