Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kig - un programa de xeometría interactiva para o

SINOPSE

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile nome do ficheiro]]
      [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIÓN

    O Kig é un aplicativo para a xeometría interactiva. Pretende cumprir
    dous obxectivos:

    ·  Permitir que os estudantes exploren interactivamente as figuras e
      os conceptos matemáticos utilizando o computador;

    ·  Servir como ferramenta WYSIWYG ("o que se ve é o que se obtén")
      para deseñar figuras matemáticas e incluílas noutros documentos.

    Con este programa pódese facer xeometría nun computador igual que nun
    encerado nunha aula. Porén, o programa permite mover e modificar partes
    dun debuxo xeométrico para ver así que outras partes resultan alteradas
    como consecuencia.

    O Kig admite lugares xeométricos e macros definidas polo usuario. Tamén
    importa e exporta formatos de ficheiros alleos, como os de Cabri, Dr.
    Geo, KGeo, KSeg e XFig.

    Este aplicativo fai parte do módulo de educación oficial do KDE.

OPCIÓNS

    -c, --convert-to-native
      Non mostrar unha GUI. Convertir o ficheiro indicado para o formato
      nativo do Kig. Este vai para a saída normal a menos que se lle pase
      Kig--outfile.

    -o, --outfile nome de ficheiro
      Emprégase con --convert-to-native para indicar onde gravar o
      ficheiro creado novo do Kig. De non especificar esta opción ou non
      indicar un nome de ficheiro con -, o ficheiro vai para a saída
      normal.

VEXA TAMÉN

    Está dispoñíbel documentación máis detallada para o usuario en
    help:/kig (podes introducir este URL en Konqueror, ou executar
    khelpcenterhelp:/kig).

    Hai máis información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de
    KDE[1].

AUTORES

    O Kig escribírono Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it,
    Pino Toscano toscano.pino@tiscali.ite outros.

    Esta páxina de manual está baseada na preparada para Debian por Ben
    Burton bab@debian.org.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de KDE
      http://edu.kde.org/kig/