Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kmplot - representador de funcions matematicas

SINOPSE

    kmplot [-f, --function argumento] [ficheiro] [Opcions xenericas do KDE]
       [Opcions xenericas do Qt(TM)]

DESCRICI'ON

    KmPlot e un representador de funcions matematicas para o Escritorio
    KDE. Incorpora un potente procesador de expresions. Pode representar a
    vez diferentes funcions e combinalas para construir funcions novas.

    KmPlot permite usar funcions parametricas e funcions en coordenadas
    polares. Admite varios modos de grella. As graficas poden ser impresas
    con precision alta na escala correcta.

    KmPlot tamen fornece algunhas funcionalidades numericas e visuais, como
    preencher e calcular a area entre a grafica e o primeiro eixo, achar
    valores extremos, alterar dinamicamente parametros das funcions e
    representar ecuacions diferenciais e integrais.

    KmPlot forma parte do modulo educativo de KDE.

OPCI'ONS

    -f, --function argumento
      Funcion inicial a representar

    ficheiro
      Ficheiro para abrir

CONSULTE TAM'EN

    Esta disponibel documentacion mais detallada para o usuario en
    help:/kmplot (podes introducir este URL en Konqueror, ou executar
    khelpcenterhelp:/kmplot).

    Hai mais informacion disponibel no sitio web do proxecto educativo de
    KDE[1].

AUTORES

    KmPlot foi escrito por Klaus-Dieter Moller kdmoeller@foni.net, Matthias
    Messmer bmlmessmer@web.de e Fredrik Edemar f_edemar@linux.se

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de KDE
      http://edu.kde.org/kmplot/