Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kmplot - representador de funcións matemáticas

SINOPSE

    kmplot [-f, --function argumento] [ficheiro] [Opcións xenéricas do KDE]
       [Opcións xenéricas do Qt(TM)]

DESCRICIÓN

    KmPlot é un representador de funcións matemáticas para o Escritorio
    KDE. Incorpora un potente procesador de expresións. Pode representar á
    vez diferentes funcións e combinalas para construír funcións novas.

    KmPlot permite usar funcións paramétricas e funcións en coordenadas
    polares. Admite varios modos de grella. As gráficas poden ser impresas
    con precisión alta na escala correcta.

    KmPlot tamén fornece algunhas funcionalidades numéricas e visuais, como
    preencher e calcular a área entre a gráfica e o primeiro eixo, achar
    valores extremos, alterar dinamicamente parámetros das funcións e
    representar ecuacións diferenciais e integrais.

    KmPlot forma parte do módulo educativo de KDE.

OPCIÓNS

    -f, --function argumento
      Función inicial a representar

    ficheiro
      Ficheiro para abrir

CONSULTE TAMÉN

    Está dispoñíbel documentación máis detallada para o usuario en
    help:/kmplot (podes introducir este URL en Konqueror, ou executar
    khelpcenterhelp:/kmplot).

    Hai máis información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de
    KDE[1].

AUTORES

    KmPlot foi escrito por Klaus-Dieter Möller kdmoeller@foni.net, Matthias
    Messmer bmlmessmer@web.de e Fredrik Edemar f_edemar@linux.se

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de KDE
      http://edu.kde.org/kmplot/