Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    pruneemptydirs - Detecta directorios de fontes que estexan obsoletos
    nunha árbore de CVS

SINOPSE

    pruneemptydirs [-f]

DESCRICIÓN

    prunermptydirs é usado para limpar unha árbore CVS local. Detecta
    directorios que conteñan restos de cousas obsoletas que fosen
    eliminadas do CVS. Estes directorios a miúdo estragan a compilación.
    Examinanse o cartafol actual e todos os seus subcartafoles.

    Lembre que esta ferramenta non borra nada; simplesmente imprime o que
    debe facer como unha serie de comandos de borrado. Pode copiar e apegar
    estes comandos ou usalos con "eval" nun guión.

    Esta ferramenta traballa mellos se o directorio das fontes non é o
    mesmo que o de compilación, xa que non imprimirá os directorios que
    conteñan executábeis vellos.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

OPCIÓNS

    -f
      Fai os borrados non cando de só imprimilos. Use esta opción con
      moito coidado.

AUTORES

    pruneemptydirs foi escrito por David Faure faure@kde.org

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burtonbab@debian.org

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        8 de abril de 2003       PRUNEEMPTYDIRS(1)