Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    swappo - intercambia as cadeas msgid e msgstr nun ficheiro PO

SINOPSE

    swappo [ficheiro.po]

DESCRICIÓN

    swappo le o ficheiro PO dado e intercambia os campos msgid e msgstr de cada mensaxe. O
    resultado é un novo ficheiro PO que traduce no sentido oposto. Por exemplo, se o ficheiro
    PO traduce de Inglés a Galego, o novo ficheiro PO traducirá de Galego a Inglés.

    O novo ficheiro PO será escrito na saída estándar. O antigo ficheiro PO ficará tal como
    era.

    Esta utilizade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

CONSULTE TAMÉN

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow coolo@kde.org

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burtonbab@debian.org

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de abril de 2003               SWAPPO(1)