Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    transxx - Cria un ficheiro PO pseudotraducido a partir dun ficheiro
    modelo de PO

SINOPSE

    transxx [modelo.pot]

DESCRICI'ON

    transxx e unha ferramenta para a lina de comandos que produce un
    ficheiro PO basico a partir cun ficheiro de modelos PO. Algo do formato
    e estrutura das cadeas msgid sera copiado as cadeas msgstr, pero polo
    demais o texto sera traducido como << xx >>.

    O ficheiro PO asi criado e enviado a saida estandar.

    Se executa o seu software co idioma << xx >> mostrara rapidamente
    caisque cadeas visibeis para o usuario que non sexa traducibel.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow coolo@kde.org

    Esta paxina de manual foi elaborada por Ben Burtonbab@debian.org

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003          TRANSXX(1)