Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    transxx - Cria un ficheiro PO pseudotraducido a partir dun ficheiro
    modelo de PO

SINOPSE

    transxx [modelo.pot]

DESCRICIÓN

    transxx é unha ferramenta para a liña de comandos que produce un
    ficheiro PO básico a partir cun ficheiro de modelos PO. Algo do formato
    e estrutura das cadeas msgid será copiado ás cadeas msgstr, pero polo
    demais o texto será traducido como « xx ».

    O ficheiro PO así criado é enviado á saída estándar.

    Se executa o seu sóftware co idioma « xx » mostrará rapidamente caisque
    cadeas visíbeis para o usuario que non sexa traducíbel.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow coolo@kde.org

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burtonbab@debian.org

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003          TRANSXX(1)