Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    xml2pot - Cria un ficheiro de modelo PO a partir dun ficheiro XML DocBook.

SINOPSE

    xml2pot [XML-orixinal]

DESCRICIÓN

    xml2pot é unha ferramenta de liña de comando que produce un ficheiro modelo de mensaxes
    gettext a partir dun ficheiro XML DocBook XML-orixinal. O ficheiro modelo é enviado á
    saída estándar.

    O ficheiro modelo resultante pode ser usado para criar ficheiros de mensaxes gettext
    (ficheiros PO) para diversas linguaxes. Estes poden ser usados xunto coa ferramenta
    po2xml(1) para traducir o ficheiro XML orixinal a estas linguaxes.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

CONSULTE TAMÉN

    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow coolo@kde.org

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burtonbab@debian.org

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de abril de 2003               XML2POT(1)